105 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 88 - Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Bảo vệ môi trường
2 88 - Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Bảo vệ môi trường
3 88 - Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Bảo vệ môi trường
4 88 - Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Bảo vệ môi trường
5 88 - Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Bảo vệ môi trường
6 88 - Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Bảo vệ môi trường
7 88 - Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Bảo vệ môi trường
8 88 - Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Bảo vệ môi trường
9 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Bảo vệ môi trường
10 88 -Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Bảo vệ môi trường
11 63802ks - Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Tài nguyên koáng sản
12 066dd - Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đất đai
13 065dd - Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đất đai
14 064dd - Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đất đai
15 063dd - Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đất đai
16 062dd - Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đất đai
17 061dd - Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đất đai
18 059DD - Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Đất đai
19 058DD - Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Đất đai
20 057DD - Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Đất đai
123456
Thông báo - Hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1242
  • Trong tuần: 6 424
  • Tất cả: 720788