Lượt xem: 281
Trần Đề lấy ý kiến đóng góp Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030
Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND huyện Trần Đề về việc triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Trần Đề.

Sáng ngày 18/02/2022, UBND huyện Trần Đề tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện. Thành phần tham dự gồm có: Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Đại diện lãnh đạo UBND huyện có Ông Trịnh Văn Bé, Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Văn hóa - Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện, Đại diện Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Họp lấy ý kiến đóng góp Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Trần Đề

Đi vào nội dung cuộc họp, Ông Trần Văn Du - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường nêu mục tiêu, ý nghĩa của việc lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030; Ông Phạm Văn Đang - đại diện đơn vị tư vấn thông qua báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030 của huyện. Theo dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 bố trí sử dụng đất của huyện như sau: Đất nông nghiệp: 30.598,53 ha; chiếm 80,25% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó: Đất trồng lúa: 22.247,01 ha; đất trồng cây hàng năm: 1.328,99 ha; đất trồng cây lâu năm: 2.354,18 ha; đất rừng phòng hộ: 505,85 ha; đất nuôi trồng thủy sản: 4.071,54 ha; đất nông nghiệp khác: 90,92 ha. Đất phi nông nghiệp: 7.531,74 ha; chiếm 19,75% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó: đất quốc phòng: 104,96 ha; đất an ninh: 16,07 ha, đất khu công nghiệp: 492,68 ha; đất cụm công nghiệp: 128.02 ha; đất thương mại, dịch vụ: 266,60 ha; đất sinh hoạt cộng đồng: 1,13 ha; đất khu vui chơi giải trí công cộng: 17,89 ha; đất ở nông thôn: 615,07 ha, đất ở đô thị: 261,17 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan: 16,32 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 0,83 ha; đất cơ sở tín ngưỡng: 5,65 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 2.599,98 ha; đất mặt nước chuyên dùng: 1,44 ha; đất phi nông nghiệp khác: 6,44 ha. Đất đô thị đến năm 2030: 3.979,68 ha.

Sau khi đơn vị tư vấn thông qua báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện, các đại biểu tham dự đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đại diện đơn vị tư vấn ghi nhận ý kiến đóng góp để tiến hành chỉnh sửa và hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030 huyện Trần Đề.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Bé - Phó Chủ tịch UBND huyện xác định vị trí vai trò quan trọng của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện, tạo pháp lý để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện làm cơ sở cho việc thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó đồng chí chỉ đạo các ban, ngành và UBND 11 xã, thị trấn phối hợp với đơn vị tư vấn, Phòng Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện, trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện.

Bích Châu - Phòng TN&MT huyện Trần Đề
1 2 3 4 5  ... 
Thông báo - hướng dẫn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1981
  • Trong tuần: 5 538
  • Tất cả: 1212773