Quy định về bản đồ địa chính
Số ký hiệu văn bản 03/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành 28/02/2022
Ngày hiệu lực 28/02/2022
Trích yếu nội dung Quy định về bản đồ địa chính
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Đo đạc - Bản đồ
Người ký duyệt Lê Minh Ngân
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước