Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Số ký hiệu văn bản 04/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành 28/02/2022
Ngày hiệu lực 28/02/2022
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Đất đai
Người ký duyệt Lê Minh Ngân
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước