Tổng số: 85
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/2022/TT-BTNMT 03/06/2022 Quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím Tải về
13/VBHN-BTNMT 18/04/2022 Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia Tải về
11/VBHN-BTNMT 22/03/2022 Quy định về cấp và quản lý chứng chỉ định giá đất Tải về
04/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Tải về
03/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Quy định về bản đồ địa chính Tải về
02/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Quy định về hồ sơ địa chính Tải về
03/2022/TT-BTNMT 28/02/2022 Ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Tải về
09/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Tải về
07/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Tải về
05/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Tải về
123456789