Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
729/QĐ-TTg 16/06/2022 Về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 Tải về
45/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
18/2021/TT-BTNMT 29/10/2021 Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải về
08/2021/TT-BTNMT 30/06/2021 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn Tải về
836/QĐ-BTNMT 04/05/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2495/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mức triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam Tải về
07/2021/QĐ-UBND 04/03/2021 Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021 Tải về
11/2021/NĐ-CP 10/02/2021 Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển Tải về
19/2020/TT-STNMT 30/12/2020 Ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển Tải về
08/2020/TT-BTNMT 11/09/2020 Quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn Tải về
02/CT-TTg 23/01/2019 Về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp Tải về
12