DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
103 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 1075-Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đo đạc - Bản đồ
2 1075-Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đo đạc - Bản đồ
3 Cấp lại giấy phép môi trường
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Bảo vệ môi trường
4 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Bảo vệ môi trường
5 Cấp đổi giấy phép môi trường
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Bảo vệ môi trường
6 Cấp giấy phép môi trường
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Bảo vệ môi trường
7 Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Bảo vệ môi trường
8 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Bảo vệ môi trường
9 Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Đất đai
10 140402-Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Tài nguyên Nước
11 140401-Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Tài nguyên Nước
12 Công nhận khu vực biển
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Tài nguyên Biển
13 88 - Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Bảo vệ môi trường
14 88 - Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Bảo vệ môi trường
15 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Bảo vệ môi trường
16 63802ks - Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Tài nguyên koáng sản
17 066dd - Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đất đai
18 065dd - Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đất đai
19 064dd - Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đất đai
20 063dd - Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đất đai
123456
Thông báo - Hướng dẫn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 293
  • Trong tuần: 7 254
  • Tất cả: 1205416