LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 13, từ ngày 27 tháng 3 năm 2023 tới ngày 2 tháng 4 năm 2023
Từ ngày 20/03/2023 tới ngày 26/03/2023
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
27/03/2023

- 7 giờ 30, Giám đốc dự họp Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, tại Hội trường số 2, Văn phòng Tỉnh ủy (theo Lịch tỉnh ủy).

- 8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi, Nguyễn Hùng Anh, Nguyễn Hoàng Dân tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xem xét khiếu nại kỷ luật đảng của đồng chí Trần Đăng Học, tại Hội trường Sở. Mời toàn thể đảng viên chi bộ Khối Văn phòng Sở và đồng chí Trần Đăng Học cùng dự.

- 13 giờ 30, Giám đốc dự họp Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, tại Hội trường số 2, Văn phòng Tỉnh ủy (theo Lịch tỉnh ủy).

- 16 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở họp thông qua dự thảo báo cáo Đoàn kiểm tra, tại phòng họp Sở. Mời BCH Đảng ủy Sở cùng dự.

Thứ ba
28/03/2023

- 7 giờ 30, Giám đốc dự họp Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ” xác định hệ số điều chỉnh giá đất của các thửa thu hồi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng, tại Phòng họp Sở. Phòng Kế hoạch tài chính chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Dân làm việc với UBND huyện Trần Đề xem xét xử lý đề nghị của Công ty Cổ phần Bê tông Hà Thanh, tại phòng họp Sở. Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung và cùng dự.

- 7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi họp lệ Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường, tại phòng họp Sở. Mời toàn thể đảng viên Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường cùng dự.

- 10 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi tiếp và làm việc với Trường Đại học Cần Thơ chia sẻ hình ảnh, tài liệu khoa học liên quan đến đa dạng sinh học ở Mỏ Ó và Cù Lao Dung trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Cần Thơ và Tổ chức Jica, Nhật Bản, tại Phòng họp Sở. Chi cục Bảo vệ môi trường chuẩn bị nội dung và cùng dự.

- 14 giờ, Giám đốc dự họp làm việc với Ban quản lý Dự án 85, Bộ Giao thông vận tải, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo Giấy mời số 478-GM/VPTU, ngày 22/3/2023). Chi cục Quản lý đất đai phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất chuẩn bị nội dung.

- 14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Dân làm việc với các Sở, ngành trao đổi, thống nhất nội dung danh mục công trình, dự án trình Hội đồng nhân dân tỉnh, tại phòng họp Sở. Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung và cùng dự.

Thứ tư
29/03/2023

- 7 giờ 30, Giám đốc đi công tác Hà Nội.

- 7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Hùng Anh dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi, tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời 180/TM-UBND, ngày 24/3/2023). Trung tâm phát triển Quỹ đất chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Dân tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xem xét khiếu nại kỷ luật đảng của đồng chí Trần Đăng Học, tại Hội trường Sở. Mời BCH Đảng ủy Sở và đồng chí Trần Đăng Học cùng dự.

- 14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Dân làm việc với các Sở, ngành và địa phương xem xét thống nhất ý kiến đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với thửa đất hãng nước mắm (cũ) do Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng quản lý tại đường Lý Thường Kiệt, khóm 4, Phường 4, thành phố Sóc Trăng, tại phòng họp Sở. Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung và cùng dự.
Thứ năm
30/03/2023

- 7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Hùng Anh tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2023, tại Trụ sở Ban tiếp công dân (theo thư mời số 182/TM-UBND, ngày 24/3/2023). Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung.

- 7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi tiếp và làm việc với Chuyên gia Chương trình Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu - UNICEF Việt Nam, tại Phòng họp Sở (theo công văn 741/SKHĐT-ĐKKD, ngày 24/3/2023). Phòng Tài nguyên Biển, BĐKH-KTTV chuẩn bị nội dung và cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Dân họp lệ Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai, tại Phòng họp Văn phòng đăng ký đất đai. Mời toàn thể Đảng viên Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai cùng dự.

- 14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Dân họp trao đổi, thống nhất xử lý đối với các nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp địa chính năm 2022 và 2023, tại Phòng làm việc của Phó Giám đốc. Mời Phòng Kế hoạch tài chính, Chi cục Quản lý Đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ Thông tin cùng dự.
Thứ sáu
31/03/2023

- 7 giờ 30, Giám đốc dự họp Tổ phân tích, đánh giá dữ liệu tại Trung tâm xử lý, điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm phục vụ Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Sóc Trăng, tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 181/TM-UBND, ngày 24/3/2023). Trung tâm công nghệ thông tin chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi dự họp góp ý cho Dự án Luật Phòng thủ dân sự, tại Phòng họp số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND (theo giấy mời số 05/GM-ĐĐBQH, ngày 24/3/2023).

- 14 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở họp giao ban tuần, tại Phòng họp Sở. Mời Thủ trưởng các phòng, đơn vị cùng dự.

- 15 giờ 30, Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở làm việc với Phòng Kế hoạch – tài chính về bàn giao hồ sơ với ông Trần Đăng Học và một số công việc của phòng, tại phòng họp Sở. Mời Văn phòng Sở, toàn thể công chức Phòng Kế hoạch – Tài chính, ông Trần Đăng Học chuẩn bị nội dung và cùng dự.

Thứ bảy
01/04/2023
Chủ nhật
02/04/2023
Ghi chú:
Thông báo - Hướng dẫn