LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 49, từ ngày 4 tháng 12 năm 2023 tới ngày 10 tháng 12 năm 2023
Từ ngày 27/11/2023 tới ngày 03/12/2023
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
Ngày 04/12/2023

- 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh (theo giấy mời số 583-GM/VPTU ngày 29/11/2023). Mời Trưởng các phòng, đơn vị cùng dự.         

- 9 giờ, Phó Giám đốc Châu Văn Vũ họp Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả đánh giá tài nguyên khoáng sản cát biển khu B1” thuộc Dự án “Đánh giá tài nguyên khoáng sản, phục vụ khai thác cát biển, đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long”, tại Phòng họp tầng 2, Trụ sở Cục địa chất Việt Nam, số 06, Phạm Ngũ Lão- Hoàn Kiếm-Hà Nội (theo giấy mời số 69/GM-CĐC ngày 01/12/2023) Phòng Tài nguyên nước, khoáng sản chuẩn bị nội dung, Trung tâm Quan trắc TN&MT cùng dự. Lái xe Đặng Văn Kỉnh.

- 14 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh ( theo giấy mời số 583-GM/VPTU ngày 29/11/2023). Mời Trưởng các phòng, đơn vị cùng dự.   

 - 15 giờ, Giám đốc dự họp với UBND các huyện góp ý kết quả xác định giá đất cụ thể đối với Dự án đầu tư xây dựng mới Đường tỉnh 938, đoạn từ Đường tỉnh 940 đến Quốc lộ 61B và cầu trên tuyến, tại Phòng họp Sở. Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung.

Thứ ba
Ngày 05/12/2023

- 7 giờ 30, Giám đốc và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi dự Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân tỉnh Sóc Trăng Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Hội trường số 2, Văn phòng Tỉnh ủy (theo thư mời của Hội đồng nhân dân tỉnh).

- 13 giờ 30, Giám đốc và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi dự Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân tỉnh Sóc Trăng Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Hội trường số 2, Văn phòng Tỉnh ủy (theo thư mời của Hội đồng nhân dân tỉnh).

- 14 giờ, Phó Giám đốc Châu Văn Vũ dự họp góp ý kết quả xác định giá đất cụ thể đối với dự án đường 30/4 nối dài thị xã Vĩnh Châu, tại Phòng họp Sở. Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung.

Thứ tư
Ngày 06/12/2023

- 7 giờ 30, Giám đốc và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi dự Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân tỉnh Sóc Trăng Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Hội trường số 2, Văn phòng Tỉnh ủy (theo thư mời của Hội đồng nhân dân tỉnh).

- 7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng năm 2023, tại Trung tâm văn hóa và Hội nghị tỉnh (theo công văn 953-CV/ĐUK ngày 30/11/2023). Từ ngày 06/12/2023 đến ngày 10/12/2023).

- 7 giờ 30, Phó Giám đốc Châu Văn Vũ tiếp Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Thanh tra năm 2023, tại Phòng họp Sở (theo Kế hoạch số 37/KH-TTr ngày 31/10/2023). Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30, Giám đốc và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi dự Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân tỉnh Sóc Trăng Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Hội trường số 2, Văn phòng Tỉnh ủy (theo thư mời của Hội đồng nhân dân tỉnh).  

- 13 giờ 30, Phó Giám đốc Châu Văn Vũ dự họp xem xét kết quả đánh giá công chức Thanh tra Sở năm 2023, tại Phòng họp Sở. Chánh Văn phòng Sở cùng dự. Mời toàn thể công chức Thanh tra Sở cùng dự.

Thứ năm
Ngày 07/12/2023

- 7 giờ 30, Giám đốc và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi dự Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân tỉnh Sóc Trăng Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Hội trường số 2, Văn phòng Tỉnh ủy (theo thư mời của Hội đồng nhân dân tỉnh).

- 8 giờ, Phó Giám đốc Châu Văn Vũ dự họp xử lý đề nghị UBND huyện Kế Sách về xin chủ trương bố trí tái định cư, giao đất ở có thu tiền sử dụng đất đối với các hộ bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Kế Sách, tại Phòng họp Sở. Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung.  

- 13 giờ 30, Giám đốc dự họp nghe báo cáo việc đề xuất giao đơn vị tiếp nhận tài sản; đơn vị quản lý, tổ chức tạm thời vận hành Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng và các vùng lân cận tỉnh Sóc Trăng, tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 829/TM-UBND ngày 01/12/2023). Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục quản lý Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung, cùng dự.

- 13 giờ 30, Giám đốc và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi dự Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân tỉnh Sóc Trăng Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Hội trường số 2, Văn phòng Tỉnh ủy (theo thư mời của Hội đồng nhân dân tỉnh).

- 13 giờ 30, Phó Giám đốc Châu Văn Vũ dự họp xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc xác minh nguồn gốc sử dụng đất 16 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cầu An Nô và cầu Lắc Bưng, huyện Trần Đề, tại Phòng họp Sở. Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung.

Thứ sáu
Ngày 08/12/2023

- 7 giờ 30, Phó Giám Giám đốc Châu Văn Vũ dự họp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 830/TM-UBND ngày 01/12/2023). Trung tâm Phát triển Quỹ đất chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30, Giám đốc và Phó Giám đốc Châu Văn Vũ dự họp Hội đồng thi đua, khen thưởng đột xuất trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng, tại Phòng họp Sở. Mời thành viên Hội đồng theo Quyết định số 221/QĐ-STNMT cùng dự. Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung.

- 14 giờ 30, Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở dự họp Hội đồng xét sáng kiến cấp cơ sở năm 2023, tại Phòng họp Sở. Mời thành viên Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 223/QĐ-STNMT ngày 08/11/2023. Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung.

- 15 giờ 30, Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở dự họp Hội đồng nâng lương trước thời hạn năm 2023, tại Phòng họp Sở. Mời thành viên Hội đồng được thành lập theo Quyết đinh số… /QĐ-STNMT, ngày 04/12/2023 cùng dự. Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung.

Thứ bảy
Ngày 09/12/2023
Chủ nhật
Ngày 10/12/2023
Ghi chú: Tùy tình hình thực tế, Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh theo Lịch công tác đột xuất của Lãnh đạo. Văn phòng Sở sẽ có thông báo sau, đề nghị các phòng, đơn vị thường xuyên theo dõi cập nhật.
Thông báo - Hướng dẫn