LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 20, từ ngày 10 tháng 5 năm 2021 tới ngày 16 tháng 5 năm 2021
Từ ngày 03/05/2021 tới ngày 09/05/2021
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
10/05/2021
- 7 giờ 30, Giám đốc Sở dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để kiểm điểm tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và bàn phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2021, tại Hội trường số 2, Văn phòng Tỉnh ủy (theo thư mời của UBND tỉnh).
- 7 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hoàng Dân dự họp với các ngành về xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất của Công ty Cổ phần thực phẩm Khang An, tại Phòng họp sở. Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung.
- 8 giờ, PGĐ Nguyễn Thị Thùy Nhi đi tiếp xúc cử tri tại xã Lâm Kiết và xã Lâm Tân, huyện Thạnh trị (theo kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng).
- 9 giờ, Giám đốc Sở dự buổi họp mặt trực tuyến với Giám đốc Ban Môi trường, Phòng Thương mại quốc tế, Sở Lao động Công Thương tỉnh Hiroshima, Nhật Bản, tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời của UBND tỉnh).

- 14 giờ, PGĐ Nguyễn Thị Thùy Nhi đi tiếp xúc cử tri tại xã Tuân Tức và xã Thạnh Tân, huyện Thạnh trị (theo kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng).
Thứ ba
11/05/2021
- 7 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hoàng Dân dự họp về đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị quyết về “xây dựng thành phố Sóc Trăng phát triển bền vững theo tiêu chí đô thị loại II, hướng đến đô thị thông minh, giai đoạn 2020-2025, tại Hội trường Thành ủy Sóc Trăng (theo thư mời của Ban Thường vụ Thành ủy Sóc Trăng).
- 7 giờ 30, PGĐ Nguyễn Thị Thùy Nhi dự lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở năm 2021 chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, tại Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng (theo thông báo nhập học của trường Chính trị).
- 7 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hùng Anh dự phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính (Hứa Thành Tân), tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh (theo giấy triệu tập của tòa án nhân dân tỉnh).

- 13 giờ 30, Giám đốc Sở dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tại Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (theo thư mời của Văn phòng Tỉnh ủy).
- 13 giờ 30, PGĐ Nguyễn Thị Thùy Nhi tiếp tục dự lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở năm 2021 chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, tại Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng (theo thông báo nhập học của trường Chính trị).
- 14 giờ, PGĐ Nguyễn Hoàng Dân dự họp thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp thứ 24 (chuyên đề) HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX, tại Phòng họp số 03, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (theo thư mời của Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh).
- 13 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hùng Anh dự họp với các ngành về xem xét hướng đề xuất xử lý đề nghị của UBND thị xã Vĩnh Châu hỗ trợ khác trao đối với 05 hộ dân bị ảnh hưởng bởi Công trình đường Trần Hưng Đạo nối dài, tại Phòng họp Sở. Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung.
- 15 giờ, PGĐ Nguyễn Hùng Anh dự họp với các ngành về xem xét Phương án xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất bán đấu giá thực hiện Dự án Cảng đường thủy nội địa Trần Đề, tại Phòng họp sở. Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung.

Thứ tư
12/05/2021
- 7 giờ 30, Giám đốc và PGĐ Nguyễn Hùng Anh dự kỳ họp thứ 24 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Hội trường số 2, Văn phòng Tỉnh ủy (theo thư mời của Hội đồng nhân dân tỉnh). 
- 7 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hoàng Dân dự họp với các ngành để trao đổi, thống nhất hướng đề xuất giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất của Tịnh xá Ngọc Khánh, tại Phòng họp sở. Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung.
- 7 giờ 30, PGĐ Nguyễn Thị Thùy Nhi tiếp tục dự lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở năm 2021 chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, tại Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng (theo thông báo nhập học của trường Chính trị).

- 13 giờ, PGĐ Nguyễn Hùng Anh đi khám sức khỏe định kỳ (theo thông báo của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe Tỉnh ủy).
- 13 giờ 30, PGĐ Nguyễn Thị Thùy Nhi tiếp tục dự lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở năm 2021 chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, tại Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng (theo thông báo nhập học của trường Chính trị).
- 15 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hùng Anh dự họp với các ngành về xem xét Phương án xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất bán đấu giá thực hiện Dự án Cảng đường thủy nội địa Trần Đề, tại Phòng họp Sở. Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung.
Thứ năm
13/05/2021
- 6 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hoàng Dân tham gia Đoàn đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện một số dự án điện gió trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (theo thư mời của Sở Công thương). 
- 7 giờ 30, Giám đốc Sở  dự họp về thống nhất hướng xử phạt vi phạm hành chính tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời của UBND tỉnh). 
- 7 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hùng Anh dự phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính (Lê Thị Nhàn), tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (theo giấy triệu tập của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh). Đ/c Kỉnh chuẩn bị xe
- 9 giờ, Giám đốc Sở  dự họp báo cáo liên quan đến quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Trần Đề, huyện Trần Đề, tại Phòng họp số 3, Văn phòng UBND itnhr (theo thư mời của UBND tỉnh).
- 7 giờ 30, PGĐ Nguyễn Thị Thùy Nhi tiếp tục dự lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở năm 2021 chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, tại Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng (theo thông báo nhập học của trường Chính trị).

- 14 giờ, Giám đốc Sở dự họp về một số nội dung có liên quan đến việc triển khai kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh về thủ tục cấp chủ trương đầu tư một số dự án điện gió, tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời của UBND tỉnh).

- 14 giờ, PGĐ Nguyễn Hoàng Dân dự họp với các ngành để trao đổi, thống nhất hướng đề xuất các định chủ đầu tư thực hiện Tiểu dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi sản xuất phù hợp với điều kiện sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu vùng Cù Lao Dung, tại Phòng họp Sở. Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung.

- 15 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hoàng Dân dự họp trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Lê Thìn, tại Phòng họp Sở. Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung.
- 13 giờ 30, PGĐ Nguyễn Thị Thùy Nhi tiếp tục dự lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở năm 2021 chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, tại Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng (theo thông báo nhập học của trường Chính trị).


Thứ sáu
14/05/2021
- 7 giờ 30, Giám đốc và các PGĐ Sở: Nguyễn Hoàng Dân, Nguyễn Hùng Anh dự họp nghe Thanh tra Sở báo cáo một số vướng mắc đối với một số vụ việc được giao tham mưu. Mời đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản & KTTV; Chi cục Bảo vệ Môi trường (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung)
- 7 giờ 30, PGĐ Nguyễn Thị Thùy Nhi tiếp tục dự lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở năm 2021 chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, tại Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng (theo thông báo nhập học của trường Chính trị).
- 9 giờ, Giám đốc và PGĐ Nguyễn Hoàng Dân, Nguyễn Hùng Anh dự họp thông qua dự thảo Quy chế phối hợp trong thực hiện một số nhiệm vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất, tại Phòng họp Sở. Mời đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Phòng Pháp chế, Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám, Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai cùng dự (Trung tâm Phát triển Quỹ đất chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30, Giám đốc và các PGĐ Sở: Nguyễn Hoàng Dân, Nguyễn Hùng Anh dự họp giao ban tuần, tại Phòng họp Sở. Mời thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở về dự.
Thứ bảy
15/05/2021
Chủ nhật
16/05/2021
Ghi chú:
Thông báo - Hướng dẫn