CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
11843/VP-NC
Ngày bắt đầu: 23/04/2021
Ngày kết thúc: 10/05/2021
Lượt xem:19
2220/ĐĐBĐVN-CSQL
Ngày bắt đầu: 22/03/2021
Ngày kết thúc: 15/04/2021
Lượt xem:8
3656/STNMT-MT
Ngày bắt đầu: 31/03/2021
Ngày kết thúc: 14/04/2021
Lượt xem:7
4328/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 03/03/2021
Ngày kết thúc: 31/03/2021
Lượt xem:11
553/CCQLĐĐ-KSQLSDĐ
Ngày bắt đầu: 08/03/2021
Ngày kết thúc: 12/03/2021
Lượt xem:8
6698/VP-KSTT
Ngày bắt đầu: 09/02/2021
Ngày kết thúc: 22/02/2021
Lượt xem:14
709/CNTT-KHTC
Ngày bắt đầu: 08/01/2021
Ngày kết thúc: 22/01/2021
Lượt xem:14
802/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 12/01/2021
Ngày kết thúc: 15/01/2021
Lượt xem:11
92795/STNMT-NKS
Ngày bắt đầu: 04/12/2020
Ngày kết thúc: 07/12/2020
Lượt xem:22
102542/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 05/11/2020
Ngày kết thúc: 15/11/2020
Lượt xem:18
112128/SNV-VTLT
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 30/10/2020
Lượt xem:18
124816/VP-KT
Ngày bắt đầu: 22/10/2020
Ngày kết thúc: 28/10/2020
Lượt xem:14
131051/STTTT-CNTT
Ngày bắt đầu: 07/10/2020
Ngày kết thúc: 12/10/2020
Lượt xem:17
144483/VP-KT
Ngày bắt đầu: 01/10/2020
Ngày kết thúc: 10/10/2020
Lượt xem:25
152029/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
Ngày bắt đầu: 18/09/2020
Ngày kết thúc: 24/09/2020
Lượt xem:24
16560/TCBHĐVN-KHTC
Ngày bắt đầu: 10/06/2020
Ngày kết thúc: 16/06/2020
Lượt xem:33
17266/CNTT-PCQLCNTT
Ngày bắt đầu: 11/05/2020
Ngày kết thúc: 26/05/2020
Lượt xem:38
1820/VPS
Ngày bắt đầu: 04/05/2020
Ngày kết thúc: 14/05/2020
Lượt xem:58
19848/STNMT-NKS
Ngày bắt đầu: 20/04/2020
Ngày kết thúc: 04/05/2020
Lượt xem:112
2015/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 17/03/2020
Ngày kết thúc: 26/03/2020
Lượt xem:62
21216/SKHĐT-THQHPC
Ngày bắt đầu: 18/02/2020
Ngày kết thúc: 24/02/2020
Lượt xem:56
2201/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 06/01/2020
Ngày kết thúc: 13/01/2020
Lượt xem:62
235658/VP-KSTT
Ngày bắt đầu: 06/01/2020
Ngày kết thúc: 10/01/2020
Lượt xem:80
246721/BTNMT-VP
Ngày bắt đầu: 16/12/2019
Ngày kết thúc: 20/12/2019
Lượt xem:90
255071/VP-KSTT
Ngày bắt đầu: 26/11/2019
Ngày kết thúc: 03/12/2019
Lượt xem:93
2663/VPS
Ngày bắt đầu: 18/11/2019
Ngày kết thúc: 25/11/2019
Lượt xem:69
27/STTTT-CNTT
Ngày bắt đầu: 13/11/2019
Ngày kết thúc: 19/11/2019
Lượt xem:80
28847/STTTT-CNTT
Ngày bắt đầu: 24/10/2019
Ngày kết thúc: 31/10/2019
Lượt xem:72
2958/VPS
Ngày bắt đầu: 10/10/2019
Ngày kết thúc: 17/10/2019
Lượt xem:74
303446/STC-GCS
Ngày bắt đầu: 17/09/2019
Ngày kết thúc: 13/10/2019
Lượt xem:77
31763/STTTT-CNTT
Ngày bắt đầu: 26/09/2019
Ngày kết thúc: 03/10/2019
Lượt xem:66
321820/STNMT-PC
Ngày bắt đầu: 20/08/2019
Ngày kết thúc: 19/09/2019
Lượt xem:84
3346/VPS
Ngày bắt đầu: 23/08/2019
Ngày kết thúc: 10/09/2019
Lượt xem:72
34548/STTTT-KHTC
Ngày bắt đầu: 15/07/2019
Ngày kết thúc: 19/07/2019
Lượt xem:83
35327/CNTT-PCQLCNTT
Ngày bắt đầu: 07/03/2019
Ngày kết thúc: 07/07/2019
Lượt xem:104
362328/BTNMT-CNTT
Ngày bắt đầu: 21/05/2019
Ngày kết thúc: 03/06/2019
Lượt xem:94
37392/STTTT-CNTT
Ngày bắt đầu: 23/05/2019
Ngày kết thúc: 27/05/2019
Lượt xem:91
381479/VP-VX
Ngày bắt đầu: 16/04/2019
Ngày kết thúc: 25/04/2019
Lượt xem:86
39948/VP-KT
Ngày bắt đầu: 14/03/2019
Ngày kết thúc: 25/03/2019
Lượt xem:86
40260/VP-CN
Ngày bắt đầu: 18/01/2019
Ngày kết thúc: 28/02/2019
Lượt xem:86
4109/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 18/02/2019
Ngày kết thúc: 26/02/2019
Lượt xem:91
4272/SKHCN-QLKHCN
Ngày bắt đầu: 19/02/2019
Ngày kết thúc: 25/02/2019
Lượt xem:96
43350/TCMT-TTDL
Ngày bắt đầu: 23/01/2019
Ngày kết thúc: 23/01/2019
Lượt xem:97
4402/STNMT-PC
Ngày bắt đầu: 08/01/2019
Ngày kết thúc: 15/01/2019
Lượt xem:96
455695/VP-VX
Ngày bắt đầu: 24/12/2018
Ngày kết thúc: 28/12/2018
Lượt xem:89
46vvnpt/123
Ngày bắt đầu: 12/11/2018
Ngày kết thúc: 29/11/2018
Lượt xem:134
474881/VP-KT
Ngày bắt đầu: 06/11/2018
Ngày kết thúc: 12/11/2018
Lượt xem:85
48792/STTTT-CNTT
Ngày bắt đầu: 18/10/2018
Ngày kết thúc: 25/10/2018
Lượt xem:84
492330/VP-VX
Ngày bắt đầu: 06/01/2018
Ngày kết thúc: 06/08/2018
Lượt xem:78
5048/VPS
Ngày bắt đầu: 06/01/2018
Ngày kết thúc: 06/08/2018
Lượt xem:88
12
Thông báo - Hướng dẫn