CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1848/BTNMT-TCBHĐVN
Ngày bắt đầu: 21/02/2022
Ngày kết thúc: 28/02/2022
Lượt xem:15
203/VPS
Ngày bắt đầu: 20/01/2022
Ngày kết thúc: 25/01/2022
Lượt xem:294
35315/VP-KT
Ngày bắt đầu: 11/10/2021
Ngày kết thúc: 02/11/2021
Lượt xem:46
467/PKHTC
Ngày bắt đầu: 27/10/2021
Ngày kết thúc: 28/10/2021
Lượt xem:22
55804/BTNMT-TCBHĐVN
Ngày bắt đầu: 22/09/2021
Ngày kết thúc: 30/09/2021
Lượt xem:25
64756/VP-KT
Ngày bắt đầu: 15/09/2021
Ngày kết thúc: 30/09/2021
Lượt xem:18
756/PKHTC
Ngày bắt đầu: 11/09/2021
Ngày kết thúc: 16/09/2021
Lượt xem:23
82008/STNMT-TTr
Ngày bắt đầu: 06/08/2021
Ngày kết thúc: 10/09/2021
Lượt xem:49
92062/STNMT-CCB
Ngày bắt đầu: 11/08/2021
Ngày kết thúc: 30/08/2021
Lượt xem:24
1079/STNMT-KHTC
Ngày bắt đầu: 17/08/2021
Ngày kết thúc: 20/08/2021
Lượt xem:33
112083/STNMT-CCB
Ngày bắt đầu: 13/08/2021
Ngày kết thúc: 19/08/2021
Lượt xem:19
124287/BTNMT-TCCB
Ngày bắt đầu: 30/07/2021
Ngày kết thúc: 19/08/2021
Lượt xem:26
132030/STNMT-MT
Ngày bắt đầu: 08/08/2021
Ngày kết thúc: 18/08/2021
Lượt xem:48
143940/BTNMT-ĐĐBĐVN
Ngày bắt đầu: 15/07/2021
Ngày kết thúc: 29/07/2021
Lượt xem:26
151729/STNMT-MT
Ngày bắt đầu: 12/07/2021
Ngày kết thúc: 14/07/2021
Lượt xem:30
16852/STTTT-CNTT
Ngày bắt đầu: 30/06/2021
Ngày kết thúc: 09/07/2021
Lượt xem:28
172915/VP-VX
Ngày bắt đầu: 17/06/2021
Ngày kết thúc: 30/06/2021
Lượt xem:22
182981/BTNMT-TCCB
Ngày bắt đầu: 02/06/2021
Ngày kết thúc: 20/06/2021
Lượt xem:26
191843/VP-NC
Ngày bắt đầu: 23/04/2021
Ngày kết thúc: 10/05/2021
Lượt xem:48
20220/ĐĐBĐVN-CSQL
Ngày bắt đầu: 22/03/2021
Ngày kết thúc: 15/04/2021
Lượt xem:34
21656/STNMT-MT
Ngày bắt đầu: 31/03/2021
Ngày kết thúc: 14/04/2021
Lượt xem:88
22328/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 03/03/2021
Ngày kết thúc: 31/03/2021
Lượt xem:44
2353/CCQLĐĐ-KSQLSDĐ
Ngày bắt đầu: 08/03/2021
Ngày kết thúc: 12/03/2021
Lượt xem:37
24698/VP-KSTT
Ngày bắt đầu: 09/02/2021
Ngày kết thúc: 22/02/2021
Lượt xem:48
2509/CNTT-KHTC
Ngày bắt đầu: 08/01/2021
Ngày kết thúc: 22/01/2021
Lượt xem:45
2602/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 12/01/2021
Ngày kết thúc: 15/01/2021
Lượt xem:36
272795/STNMT-NKS
Ngày bắt đầu: 04/12/2020
Ngày kết thúc: 07/12/2020
Lượt xem:71
282542/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 05/11/2020
Ngày kết thúc: 15/11/2020
Lượt xem:44
292128/SNV-VTLT
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 30/10/2020
Lượt xem:45
304816/VP-KT
Ngày bắt đầu: 22/10/2020
Ngày kết thúc: 28/10/2020
Lượt xem:38
311051/STTTT-CNTT
Ngày bắt đầu: 07/10/2020
Ngày kết thúc: 12/10/2020
Lượt xem:47
324483/VP-KT
Ngày bắt đầu: 01/10/2020
Ngày kết thúc: 10/10/2020
Lượt xem:65
332029/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
Ngày bắt đầu: 18/09/2020
Ngày kết thúc: 24/09/2020
Lượt xem:67
34560/TCBHĐVN-KHTC
Ngày bắt đầu: 10/06/2020
Ngày kết thúc: 16/06/2020
Lượt xem:65
35266/CNTT-PCQLCNTT
Ngày bắt đầu: 11/05/2020
Ngày kết thúc: 26/05/2020
Lượt xem:62
3620/VPS
Ngày bắt đầu: 04/05/2020
Ngày kết thúc: 14/05/2020
Lượt xem:86
37848/STNMT-NKS
Ngày bắt đầu: 20/04/2020
Ngày kết thúc: 04/05/2020
Lượt xem:137
3815/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 17/03/2020
Ngày kết thúc: 26/03/2020
Lượt xem:89
39216/SKHĐT-THQHPC
Ngày bắt đầu: 18/02/2020
Ngày kết thúc: 24/02/2020
Lượt xem:77
4001/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 06/01/2020
Ngày kết thúc: 13/01/2020
Lượt xem:85
415658/VP-KSTT
Ngày bắt đầu: 06/01/2020
Ngày kết thúc: 10/01/2020
Lượt xem:104
426721/BTNMT-VP
Ngày bắt đầu: 16/12/2019
Ngày kết thúc: 20/12/2019
Lượt xem:117
435071/VP-KSTT
Ngày bắt đầu: 26/11/2019
Ngày kết thúc: 03/12/2019
Lượt xem:123
4463/VPS
Ngày bắt đầu: 18/11/2019
Ngày kết thúc: 25/11/2019
Lượt xem:97
45/STTTT-CNTT
Ngày bắt đầu: 13/11/2019
Ngày kết thúc: 19/11/2019
Lượt xem:104
46847/STTTT-CNTT
Ngày bắt đầu: 24/10/2019
Ngày kết thúc: 31/10/2019
Lượt xem:95
4758/VPS
Ngày bắt đầu: 10/10/2019
Ngày kết thúc: 17/10/2019
Lượt xem:135
483446/STC-GCS
Ngày bắt đầu: 17/09/2019
Ngày kết thúc: 13/10/2019
Lượt xem:103
49763/STTTT-CNTT
Ngày bắt đầu: 26/09/2019
Ngày kết thúc: 03/10/2019
Lượt xem:88
501820/STNMT-PC
Ngày bắt đầu: 20/08/2019
Ngày kết thúc: 19/09/2019
Lượt xem:117
12
Thông báo - Hướng dẫn