CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
116/CCQLĐĐ-QHKH
Ngày bắt đầu: 03/02/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:86
204/PKHTC
Ngày bắt đầu: 02/02/2023
Ngày kết thúc: 06/02/2023
Lượt xem:32
390/PKHTC
Ngày bắt đầu: 29/11/2022
Ngày kết thúc: 01/12/2022
Lượt xem:52
42590/STNMT-TNB
Ngày bắt đầu: 24/10/2022
Ngày kết thúc: 27/10/2022
Lượt xem:62
559/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 19/08/2022
Ngày kết thúc: 26/08/2022
Lượt xem:51
61968/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 18/08/2022
Ngày kết thúc: 26/08/2022
Lượt xem:57
73475/VP-VX
Ngày bắt đầu: 14/07/2022
Ngày kết thúc: 19/07/2022
Lượt xem:49
8131/CCQLĐĐ-HCTH
Ngày bắt đầu: 23/06/2022
Ngày kết thúc: 27/06/2022
Lượt xem:64
9883/STTTT-TTCNTTTT
Ngày bắt đầu: 09/06/2022
Ngày kết thúc: 14/06/2022
Lượt xem:56
101328/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 10/06/2022
Ngày kết thúc: 13/06/2022
Lượt xem:58
11848/BTNMT-TCBHĐVN
Ngày bắt đầu: 21/02/2022
Ngày kết thúc: 28/02/2022
Lượt xem:76
1203/VPS
Ngày bắt đầu: 20/01/2022
Ngày kết thúc: 25/01/2022
Lượt xem:346
135315/VP-KT
Ngày bắt đầu: 11/10/2021
Ngày kết thúc: 02/11/2021
Lượt xem:120
1467/PKHTC
Ngày bắt đầu: 27/10/2021
Ngày kết thúc: 28/10/2021
Lượt xem:76
155804/BTNMT-TCBHĐVN
Ngày bắt đầu: 22/09/2021
Ngày kết thúc: 30/09/2021
Lượt xem:77
164756/VP-KT
Ngày bắt đầu: 15/09/2021
Ngày kết thúc: 30/09/2021
Lượt xem:82
1756/PKHTC
Ngày bắt đầu: 11/09/2021
Ngày kết thúc: 16/09/2021
Lượt xem:98
182008/STNMT-TTr
Ngày bắt đầu: 06/08/2021
Ngày kết thúc: 10/09/2021
Lượt xem:135
192062/STNMT-CCB
Ngày bắt đầu: 11/08/2021
Ngày kết thúc: 30/08/2021
Lượt xem:85
2079/STNMT-KHTC
Ngày bắt đầu: 17/08/2021
Ngày kết thúc: 20/08/2021
Lượt xem:95
212083/STNMT-CCB
Ngày bắt đầu: 13/08/2021
Ngày kết thúc: 19/08/2021
Lượt xem:66
224287/BTNMT-TCCB
Ngày bắt đầu: 30/07/2021
Ngày kết thúc: 19/08/2021
Lượt xem:87
232030/STNMT-MT
Ngày bắt đầu: 08/08/2021
Ngày kết thúc: 18/08/2021
Lượt xem:116
243940/BTNMT-ĐĐBĐVN
Ngày bắt đầu: 15/07/2021
Ngày kết thúc: 29/07/2021
Lượt xem:189
251729/STNMT-MT
Ngày bắt đầu: 12/07/2021
Ngày kết thúc: 14/07/2021
Lượt xem:91
26852/STTTT-CNTT
Ngày bắt đầu: 30/06/2021
Ngày kết thúc: 09/07/2021
Lượt xem:80
272915/VP-VX
Ngày bắt đầu: 17/06/2021
Ngày kết thúc: 30/06/2021
Lượt xem:76
282981/BTNMT-TCCB
Ngày bắt đầu: 02/06/2021
Ngày kết thúc: 20/06/2021
Lượt xem:74
291843/VP-NC
Ngày bắt đầu: 23/04/2021
Ngày kết thúc: 10/05/2021
Lượt xem:105
30220/ĐĐBĐVN-CSQL
Ngày bắt đầu: 22/03/2021
Ngày kết thúc: 15/04/2021
Lượt xem:90
31656/STNMT-MT
Ngày bắt đầu: 31/03/2021
Ngày kết thúc: 14/04/2021
Lượt xem:174
32328/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 03/03/2021
Ngày kết thúc: 31/03/2021
Lượt xem:107
3353/CCQLĐĐ-KSQLSDĐ
Ngày bắt đầu: 08/03/2021
Ngày kết thúc: 12/03/2021
Lượt xem:94
34698/VP-KSTT
Ngày bắt đầu: 09/02/2021
Ngày kết thúc: 22/02/2021
Lượt xem:111
3509/CNTT-KHTC
Ngày bắt đầu: 08/01/2021
Ngày kết thúc: 22/01/2021
Lượt xem:98
3602/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 12/01/2021
Ngày kết thúc: 15/01/2021
Lượt xem:91
372795/STNMT-NKS
Ngày bắt đầu: 04/12/2020
Ngày kết thúc: 07/12/2020
Lượt xem:158
382542/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 05/11/2020
Ngày kết thúc: 15/11/2020
Lượt xem:110
392128/SNV-VTLT
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 30/10/2020
Lượt xem:120
404816/VP-KT
Ngày bắt đầu: 22/10/2020
Ngày kết thúc: 28/10/2020
Lượt xem:120
411051/STTTT-CNTT
Ngày bắt đầu: 07/10/2020
Ngày kết thúc: 12/10/2020
Lượt xem:113
424483/VP-KT
Ngày bắt đầu: 01/10/2020
Ngày kết thúc: 10/10/2020
Lượt xem:127
432029/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
Ngày bắt đầu: 18/09/2020
Ngày kết thúc: 24/09/2020
Lượt xem:154
44560/TCBHĐVN-KHTC
Ngày bắt đầu: 10/06/2020
Ngày kết thúc: 16/06/2020
Lượt xem:118
45266/CNTT-PCQLCNTT
Ngày bắt đầu: 11/05/2020
Ngày kết thúc: 26/05/2020
Lượt xem:114
4620/VPS
Ngày bắt đầu: 04/05/2020
Ngày kết thúc: 14/05/2020
Lượt xem:132
47848/STNMT-NKS
Ngày bắt đầu: 20/04/2020
Ngày kết thúc: 04/05/2020
Lượt xem:184
4815/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 17/03/2020
Ngày kết thúc: 26/03/2020
Lượt xem:137
49216/SKHĐT-THQHPC
Ngày bắt đầu: 18/02/2020
Ngày kết thúc: 24/02/2020
Lượt xem:121
5001/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 06/01/2020
Ngày kết thúc: 13/01/2020
Lượt xem:130
12
Thông báo - Hướng dẫn