• Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính đối với thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

  Đánh giá tác động môi trường là một công cụ quan trọng bảo vệ môi trường được quy định cụ thể trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay khi các địa phương thu hút đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội thì việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trở nên rất cấp thiết; thông qua đó góp phần hạn chế những tác động xấu, tiêu cực từ dự án đến môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và góp phần phát triển hài hòa giữa vấn đề kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số

  Chuyển đổi số là một đột phá, là chìa khóa trong ngành tài nguyên và môi trường, trong đó ứng dụng công nghệ thông tin là khâu quan trọng quyết định sự thành công; giúp đổi mới phương thức, lề lối làm việc theo hướng hiện đại, tạo nền tảng xây dựng thành công chính quyền điện tử.

 • Đổi mới, đẩy mạnh cải cách hành chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sóc Trăng, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

  Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, các đơn vị liên quan cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động, sau 05 năm đi vào hoạt động, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã đạt được kết quả khá tốt trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng thực hiện các thủ tục hành chính. Tỷ lệ sai sót của hồ sơ cấp Giấy chứng nhận các Chi nhánh chuyển phòng chuyên môn thẩm định đã có nhiều chuyển biến tích cực, năm 2016 là 19,31% đến cuối năm 2020 đã giảm xuống còn 1,87%. Trong Quý I/2021 có 100% hồ sơ tiếp nhận từ Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và 99,93% hồ sơ tiếp nhận từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện được xử lý trước và đúng hạn.

 • Sở Tài Nguyên Và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng đẩy mạnh triển khai xây dựng Chính quyền điện tử

  Thực hiện kế hoạch 89/KH-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan ban ngành trong tỉnh nói chung và Sở Tài nguyên và Môi trường nói riêng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng Chính quyền điện tử, thời gian qua, Sở đã đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, tạo đà xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

 • Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính

  Ngày 9-2-2021, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Ngô Thái Chân đã ký ban hành Kế hoạch số 10/KH-STNMT Tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2021. 

 • Kế hoạch 10/KH-STNMT v/v tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

 • Kế hoạch 19/KH-UBND v/v tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021

 • Sở Tài nguyên và Môi trường nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

  Những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện nhiều giải pháp và đạt kết quả tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Qua đó đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch và góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn.

 • Công văn 2186/UBND-TH v/v tăng cường triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trong thời gian tới

 • Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường

  Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định, công tác cải cách chính là nhiệm vụ trọng tâm và là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động giải quyết công việc, điều hành, quản lý tại cơ quan. Riêng, đối với công tác thanh tra, kiểm tra, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 10/4/2018 về việc tăng cường quản lý đối với hoạt động khai thác đất làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; quyết định quy định trình tự, thủ tục, cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hoà giải thành và trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra không quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; đồng thời công khai kế hoạch thanh tra trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường; cập nhật tình hình giải quyết đơn thư trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng để tra cứu thông tin trên phạm vi cả nước. 

Thông báo - Hướng dẫn

Thống kê truy cập
 • Đang online: 25
 • Hôm nay: 98
 • Trong tuần: 6 557
 • Tất cả: 720921