Lượt xem: 22
Tăng cường sự hiểu biết của người dân và cộng đồng về bản sắc ASEAN
Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 2391/QĐ-BVHTTDL (viết tắt là Kế hoạch).

Đây là Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN, nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền ASEAN giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tăng cường sự hiểu biết của người dân và cộng đồng về bản sắc ASEAN.

Các nội dung tuyên truyền, quảng bá sẽ tập trung về bản sắc ASEAN nhằm nâng cao nhận thức của người dân về Cộng đồng ASEAN; tuyên truyền, quảng bá những nét tương đồng và độc đáo về văn hoá, truyền thống, kiến trúc, lịch sử, ngôn ngữ... giữa các nước ASEAN nhằm nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau của người dân thuộc Cộng đồng ASEAN. Tuyên truyền về hợp tác thể thao, các giải thi đấu thể thao tại khu vực Đông Nam Á; về hợp tác du lịch ASEAN, các điểm đến và sản phẩm du lịch của 10 quốc gia thành viên ASEAN, đồng thời xúc tiến hình ảnh du lịch ASEAN như một điểm đến chung nhằm nâng cao sức cạnh tranh và thu hút của cả khu vực. Bên cạnh việc tuyên truyền và phát huy giá trị Góc ASEAN tại các thư viện, bảo tàng; thúc đẩy các hoạt động thực hiện Tuyên bố của ASEAN về Di sản văn hóa năm 2000; thành lập thêm mô hình Góc ASEAN tại các đơn vị khác, sẽ tuyên truyền về các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trong giai đoạn 2021-2025.

 Một trong những nhiệm vụ của kế hoạch là thường xuyên cập nhật thông tin bằng tiếng Việt, tiếng Anh về các sự kiện liên quan của ASEAN trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên Cổng thông tin điện tử, các ấn phẩm báo chí của Bộ và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, cung cấp thông tin về các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của ASEAN cho các cơ quan truyền thông, báo chí. Biên soạn và phát hành các ấn phẩm truyền thông về các hoạt động của các cơ quan chuyên ngành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; biên soạn và phát hành các kết quả đề tài nghiên cứu liên quan của ASEAN trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Tổ chức quảng bá qua các hình thức trên website, internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, Gapo, Lotus, VCNET…), trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, mở chuyên trang, chuyên mục đưa thông tin về ASEAN, thông tin về nội dung hợp tác, kết quả triển khai các hoạt động trong hợp tác ASEAN về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Xem tập tin đính kèm: QD2391_BVHTTDL.pdf

Nguồn của tác giả Trúc Phương (Văn phòng Sở KH & CN)

https://sokhcn.soctrang.gov.vn/

Thông báo - hướng dẫn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 173
  • Trong tuần: 8 275
  • Tất cả: 1206437