Lượt xem: 22
Triển khai tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
UBND tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 14/10/2021, các nội dung về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng sẽ ưu tiên:

- Ưu tiên truyền thông về các hoạt động chính trị - ngoại giao quan trọng; các hoạt động đầu tư, kinh doanh, các thỏa thuận thương mại tự do khu vực ASEAN; phát triển nguồn nhân lực, lao động - việc làm; kinh tế số, chuyển đổi số; giáo dục; bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, hợp tác tiểu vùng, hợp tác ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19 của ASEAN.

- Ưu tiên tuyên truyền đi vào phân tích cụ thể, thực chất về lợi ích thiết thực của ASEAN cho người dân hiểu và thực hiện, truyền thông theo chuyên đề về các chính sách, thỏa thuận chung của ASEAN trên cả 3 Trụ cột Cộng đồng ASEAN.

- Truyền thông về các câu chuyện thực tiễn, mô hình và nhân vật điển hình về những lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN đem lại cho người dân các quốc gia thành viên, cơ hội để người dân tham gia đóng góp cho Cộng đồng.

- Truyền thông về sự tham gia của Việt Nam trên cả 3 Trụ cột Cộng đồng ASEAN:

1. Cộng đồng Chính trị - An ninh: chủ động, tích cực và có trách nhiệm;

2. Cộng đồng Kinh tế: đề cao các cam kết của ASEAN, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương mở, dựa trên luật lệ, bao trùm và cùng có lợi;

3. Cộng đồng Văn hóa - Xã hội: đề cao xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, tự cường, dung nạp và hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm với tinh thần không bỏ lại ai phía sau.

- Nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN đối với Việt Nam, khẳng định lợi ích cơ bản và lâu dài của Việt Nam trong việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN liên kết chặt chẽ hơn, đoàn kết, thống nhất và có vai trò chủ đạo ở khu vực.

- Truyền thông về quá trình hình thành, lợi ích và kết quả xây dựng Cộng đồng ASEAN (2015-2025); khẳng định vai trò, vị thế của ASEAN, các thành tựu mà ASEAN đạt được trong quá trình hình thành và phát triển Cộng đồng; nhấn mạnh những thay đổi của ASEAN từ khi hình thành Cộng đồng; tuyên truyền về bản sắc ASEAN và kết nối con người với con người trong Cộng đồng ASEAN, hướng tới một Cộng đồng ASEAN vì con người và lấy con người làm trung tâm.

- Truyền thông nêu bật vị trí, vai trò, đóng góp và dấu ấn của Việt Nam trong quá trình hội nhập và tham gia ASEAN, nhất là trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, có vai trò dẫn dắt trong các vấn đề khu vực.

- Quảng bá, giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người, cơ hội kinh doanh, các thông tin về các dự án đầu tư, xúc tiến đầu tư, giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản... của Sóc Trăng đến các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác của ASEAN; giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đời sống của người dân các quốc gia thành viên ASEAN, tiềm năng, thế mạnh hợp tác mà Sóc Trăng có thể khai thác.

Với các hình thức tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh tuyên truyền trên môi trường mạng. Đồng thời tuyên truyền thông qua các hình thức quảng bá hình ảnh Cộng đồng ASEAN (các ấn phẩm, video clip, pano, áp phích, hội thi, hội nghị, tập huấn,....).

Đính kèm: KH 152 UBND.pdf

Nguồn của tác giả Trúc Phương (Văn phòng Sở KH & CN)

https://sokhcn.soctrang.gov.vn/

Thông báo - hướng dẫn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 205
  • Trong tuần: 8 307
  • Tất cả: 1206469