Lượt xem: 895
Cụm thi đua số IX, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Ngày 28/02/2020, tại tỉnh An Giang, Cụm thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2020. Đến tham dự Hội nghị có: đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền - Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Lê Thị Thủy Thi, Chuyên viên chính Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền - Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Tổng Giám đốc Công ty Tài nguyên và Môi trường Miền Nam. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là  Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Hậu Giang, thành phố Cần Thơ và Kiên Giang. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng có đồng chí Nguyễn Thị Thùy Nhi - Phó Giám đốc Sở tham dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trong cụm đã hoàn thành nhiệm vụ chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Tích cực phát động, tham gia các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Công tác tổ chức bộ máy luôn được quan tâm sắp xếp kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Kịp thời tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành các Nghị quyết, quyết định phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành. Công tác lập và triển khai thực hiện Quy hoạch, kế hoạch của ngành cơ bản phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã chủ động triển khai thực hiện góp phần thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số IX. Công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng đã có nhiều bước chuyển biến theo hướng đơn giản, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các tổ chức, cá nhân, đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong nền hành chính hiện nay. Công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng thực hiện, triển khai kịp thời các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất và thanh tra theo kế hoạch năm 2019. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong thực hiện pháp luật về tài nguyên và môi trường, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo cho công tác quản lý tài nguyên và môi trường của ngành được chặt chẽ; đơn thư khiếu nại, tố cáo cơ bản được giải quyết tốt, kịp thời góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị tại địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong thực hiện phong trào thi đua trong năm 2019 của Cụm thi đua số IX ngành tài nguyên và môi trường vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: việc triển khai công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm, tuyển dụng viên chức, xây dựng Phương án chuyển xếp lương theo ch tài nguyên và môi trường tại các đơn vị sự nghiệp ở một số Sở Tài nguyên và Môi trường còn lúng túng, chưa kịp thời; việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức hành chính nhà nước theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ-TW phần nào ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng của người lao động đang công tác cũng như ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

Tại Hội nghị, các Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Cụm thi đua số IX đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm cũng như những tồn tại, vướng mắc đối với vấn đề về “Giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá và Giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá”. Đồng thời đóng góp ý kiến hoàn chỉnh dự thảo Chương trình hoạt động Cụm Thi đua số IX năm 2020 và tiến hành bầu cụm trưởng, cụm phó Cụm thi đua số IX năm 2020, theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu là cụm trưởng và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng là cụm phó. Để có cơ sở tổ chức thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua Cụm Thi đua số IX năm 2020, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trong cụm đã ký kết giao ước thi đua năm 2020.

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thuộc Cụm thi đua số IX tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Nhân buổi Hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu và Bằng khen cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua chuyên đề năm 2019.

Đ/c Nguyễn Thị Yến trao tặng Cờ thi đua cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

Đ/c Nguyễn Thị Yến trao tặng Bằng khen cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Yến - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà Cụm thi đua IX đạt được trong thực hiện phong trào thi đua năm 2019, đồng thời đề nghị các thành viên trong Cụm thi đua số IX tiếp tục phát huy hơn nữa, thực hiện tốt các phong trào thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh phát động trong năm 2020 với chủ đề: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; đề nghị công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua đặc biệt năm 2020 chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “ Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”, “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo”,...góp phần xây dựng ngành tài nguyên và môi trường phát triển lên tầm cao mới, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhanh, bền vững đất nước./.

Trần Thị Thúy Diểm - VPS
1 2 3 4 
Thông báo - hướng dẫn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 1446
  • Trong tuần: 7 072
  • Tất cả: 1214307