Lượt xem: 362
Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020
Ngày 22 tháng 5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 là “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên” (gốc tiếng Anh: “Our solutions are in nature”). 

Thông điệp này kêu gọi con người sống hài hoà với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực, đóng góp cho bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 là “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên” (gốc tiếng Anh: “Our solutions are in nature”)

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2141/BTNMT-TCMT ngày 20/4/2020 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020, trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Cơ quan Trung ương của các ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo các tổ chức trực thuộc triển khai các hoạt động sau:

- Căn cứ điều kiện thực tế, xây dựng tin, bài, phóng sự truyền thông để phổ biến tới cán bộ và người dân về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học và trách nhiệm của mọi người; các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.

- Chỉ đạo nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, tiếp cận hệ sinh thái trong quá trình xây dựng các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và trong việc áp dụng các giải pháp công trình để có hiệu quả và bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường tự nhiên; Thúc đẩy việc thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững, áp dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý tổng hợp đới bờ, lưu vực sông, quản lý rừng bền vững, chú trọng vai trò và quyền lợi của cộng đồng.

- Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả, đăng tải trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng.

Các thông tin về Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 2020 tham khảo tại Phụ lục kèm theo Công văn số 2141/BTNMT-TCMT ngày 20/4/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tại địa chỉ https://www.cbd.int/idb/2020.

Trên tinh thần đó, UBND tỉnh Sóc Trăng có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020 theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo các hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện và tình hình thực tiễn.

 (Đính kèm Công văn số 2141/BTNMT-TCMT ngày 20/4/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phạm Thị Đoan Duy - Chi cục BVMT
1 2 3 4 
Thông báo - hướng dẫn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 1151
  • Trong tuần: 6 777
  • Tất cả: 1214012