Lượt xem: 910
Sở Tài nguyên và Môi trường phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử
Ngày 23/5 tới đây sẽ diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước - Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng tới ngày bầu cử, tỉnh Sóc Trăng nói chung và Sở Tài nguyên và Môi trường nói riêng đưa nhiệm vụ bầu cử là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021, bên cạnh triển khai Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phát động đợt thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến với công chức, viên chức trong ngành, đơn vị còn phát động phong trào thi đua và tích cực tuyên truyền, vận động tất cả công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình đối với cuộc bầu cử này tại địa phương. 

Thực hiện kế hoạch 01/-UBBCT ngày 05/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Sóc Trăng triển khai và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026, căn cứ trên những tiêu chuẩn đặt ra và được sự thống nhất, tín nhiệm cao của cử tri là công chức, viên chức, người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị đã lựa chọn và giới thiệu bà Nguyễn Thị Thùy Nhi, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở ứng cử vào đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 3, huyện Thạnh Trị.

Để cử tri trong và ngoài ngành tài nguyên và môi trường có thông tin về ứng cử viên do Sở Tài nguyên và Môi trường giới thiêu, đơn vị xin giới thiệu toàn bộ tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thị Thuỳ Nhi như sau:

I. Tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên Nguyễn Thị Thùy Nhi:

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THÙY NHI

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THÙY NHI.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 09/7/1977.        

4. Giới tính: Nữ.

5. Quê quán: Phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

6. Nơi ở hiện nay: Số 34, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

7. Số CMND: 361616857, ngày cấp: 22/5/2006, cơ quan cấp: Công an thành phố Cần Thơ.

8. Dân tộc: Kinh.

9. Tôn giáo: Không.

10. Trình độ:  Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Khoa học môi trường, Cao cấp lý luận chính trị, Anh văn B1.

11. Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Công chức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

12. Nơi công tác: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

13. Ngày vào Đảng: 26/8/2010, chính thức: 26/8/2011.

14. Tình trạng sức khỏe: Tốt

15. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2017; Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2011; Bằng khen Thanh tra Chính phủ năm 2016; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 2012, 2016, 2019 và nhiều Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

16. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

 Tóm tắt quá trình công tác

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 3/2005 – 7/2008

Thanh tra viên Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

Từ 8/2008 – 12/2010

Thanh tra viên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

Từ 12/2010 – 04/2014

Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

Từ 5/2014 – 01/2017

Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

Từ 01/2017 – 11/2019

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Từ 12/2019 đến nay

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

II. Chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thị Thuỳ Nhi:

“Thời gian qua, trong quá trình chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tôi đã được tập thể cơ quan nơi công tác và bà con cử tri nơi cư trú tín nhiệm, giới thiệu tôi ra ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Và hôm nay, tôi rất vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 3, huyện Thạnh Trị.

Tôi nhận thức rằng đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Chịu trách nhiệm trước cử tri và HĐND về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ quyết tâm tập trung thực hiện những nhiệm vụ như sau:

Một là, tôi sẽ thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND; tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐND; thường xuyên gắn bó với cử tri nhằm nắm bắt kịp thời những ý kiến, nguyện vọng của cử tri quan tâm để kiến nghị, phản ánh đến Thường trực HĐND tỉnh, với các sở, ngành chức năng giải quyết những vấn đề chính đáng mà cử tri quan tâm.

Hai là, tích cực đóng góp ý kiến vào các chương trình, nghị quyết và hoạt động của HĐND trong các kỳ họp. Thảo luận, biểu quyết và giám sát việc thực hiện các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của HĐND. Sau mỗi kỳ họp HĐND, sẽ báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, các nghị quyết của HĐND ban hành và cùng với nhân dân thực hiện các nghị quyết đó.

Ba là, tăng cường công tác phối hợp với huyện, các sở ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình nghiên cứu, đề xuất giải quyết các mục tiêu, nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện, góp phần thực hiện thắng lợi 4 nhiệm vụ trọng tâm và 2 đột phá mà Đại hội Đảng bộ huyện Thạnh Trị đã đề ra trong nhiệm kỳ.

Bốn là, tập trung phối hợp huyện triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ công tác đo đạc tổng thể đất đai tại 7 xã còn lại trên địa bàn huyện; hoàn thành công tác chỉnh lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân; cũng như công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử đất của huyện, đảm bảo công tác giao đất, thu hồi đất, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất… góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, hạn chế thấp nhất các khiếu kiện, tranh chấp đất đai trên địa bàn, ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Bên cạnh đó, là thành viên Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh; thành viên Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới tỉnh; phụ trách công tác thẩm định các tiêu chí về môi trường, bản thân sẽ thường xuyên phối hợp với địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; triển khai các mô hình bảo vệ môi trường; nâng cao tỷ lệ thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt trong nông thôn và các bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng.

        Đồng thời, với trách nhiệm quản lý và phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường và phí BVMT đối với nước thải hàng năm, bản thân sẽ quan tâm và có giải pháp phân bổ hợp lý hỗ trợ huyện cải thiện, khắc phục, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số kênh rạch, bãi rác, các điểm ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân; đảm bảo trong nhiệm kỳ thực hiện đạt các tiêu chí về môi trường góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn huyện.”

Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội toàn dân sắp tới, Sở Tài nguyên và Môi trường mong muốn quý cử tri trong và ngoài ngành thực hiện tốt quyền bầu cử của mình để lựa chọn được người đủ tiêu chuẩn năng lực, có đức, có tài vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp để đại diện cho tiếng nói, quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 

Ngày bầu cử đang đến gần, Sở Tài nguyên và Môi trường  tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn để tăng sự tín nhiệm của nhân dân, quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ bầu cử, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021–2026.

Tài liệu tham khảo:

http://baosoctrang.org.vn/1087/tom-tat-tieu-su-va-chuong-trinh-hanh-dong-cua-ung-cu-vien-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-tinh-soc-trang-khoa-x-nhiem-ky-2021-2026-48536.html

https://www.facebook.com/soctrangtv/videos/519847602354872

Võ Ngọc Thư - Trung tâm CNTT
1 2 3 4 
Thông báo - hướng dẫn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 1370
  • Trong tuần: 6 996
  • Tất cả: 1214231