Lượt xem: 19
VNPT test năm 2022

   
       
           
           
           
       
       
           
           
           
       
       
           
           
           
       
       
           
           
       
       
           
           
           
       
       
           
       
       
           
           
           
       
       
           
           
       
       
           
           
           
           
       
       
           
           
           
       
       
           
           
           
           
       
       
           
           
           
       
   

           

THỜI GIAN


           

           

CÔNG VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ


           
 

           

THỨ HAI


           

(07/01/2019)


           

           

* Sáng : 


           

- 8 giờ, Giám đốc Sở làm việc với Phòng Kế hoạch Tài chính và các đơn vị liên quan để nghe báo cáo xung quanh công tác thanh quyết toán các nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2018, tại Phòng họp Sở. Mời đại diện lãnh đạo: Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm Phát triển Quỹ đất cùng dự (Phòng Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung).


           

- 7 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hùng Anh dự họp về giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Khu dân cư đường Vành Đai I và tuyến đường Vàng Đai I (nay là đường Lê Duẩn), tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hiểu (theo thơ mời của UBND tỉnh). Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung.


           

- 9 giờ, PGĐ Nguyễn Hùng Anh dự họp về giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Khu đất thực hiện Dự án nhà ở xã hội, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hiểu (theo thơ mời của UBND tỉnh).


           

- 11 giờ 30, Giám đốc Sở đi công tác Hà Nội. Đ/c Kỉnh chuẩn bị xe


           
 

           

THỨ BA


           

(08/01/2019)


           

           

* Sáng : 


           

- 7 giờ 30, Giám đốc Sở dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành tài nguyên và môi trường, tại Hội trường tầng 5 Nhà B trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (theo thơ mời của Bộ Tài nguyên và Môi trường).


           
 

           

* Chiều : 


           

- 13 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hùng Anh dự họp về giải quyết khiếu nại của hộ dân ngụ ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hiểu (theo thơ mời của UBND tỉnh).


           

- 15 giờ, PGĐ Nguyễn Hùng Anh dự họp về giải quyết khiếu nại của hộ dân ngụ ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Mỹ Xuyên, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hiểu (theo thơ mời của UBND tỉnh).


           
 

           

THỨ TƯ


           

(09/01/2019)


           

           

* Sáng : 


           

- 8 giờ, Giám đốc Sở dự họp về trao đổi, thống nhất giải quyết thủ tục hành chính đối với Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Dịch vụ Hồ Quang, tại Phòng họp số 4, VP UBND tỉnh (theo thơ mời của UBND tỉnh).


           

- 7 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hùng Anh dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, tại Hội trường các Ban xây dựng Đảng (theo thơ mời của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


           
 

           

           

* Chiều : 


           

- 13 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hùng Anh dự họp với các ngành để trao đổi hướng đề xuất xử lý đề nghị việc bồi thường, hỗ trợ của hộ dân trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tại Phòng họp Sở. Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung.


           

           

           

THỨ NĂM


           

(10/01/2019)


           

           

* Sáng:


           

- 7 giờ 30, Giám đốc Sở dự họp Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường, tại Phòng họp Sở. Chi cục Bảo vệ Môi trường chuẩn bị nội dung.


           

- 7 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hùng Anh dự Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2018, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh (theo thơ mời của Thanh tra tỉnh).


           
 

           

* Chiều: 


           

- 13 giờ 30, Giám đốc Sở dự họp với các ngành để trao đổi hướng đề xuất xử lý đề nghị của Trường Đại học Cần Thơ về đề xuất ý tưởng thành lập "Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển thủy sản Trường Đại học Cần Thơ tại Cù Lao Dung, tại Phòng họp Sở. Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung.


           

- 15 giờ, Giám đốc và PGĐ Nguyễn Hùng Anh dự họp nghe báo cáo đề xuất hướng xử lý những vướng mắc trong công nhận hạn mức đất ở, tại phòng làm việc của Phó Giám đốc. Các đơn vị: Thanh tra sở, Chi cục quản lý đất đai, VPĐK đất đai chuẩn bị nội dung báo cáo


           
 

           

THỨ SÁU


           

(11/01/2019)


           

           

* Sáng:


           

- 7 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hùng Anh dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 của Đảng bộ Khối các cơ quan, tại Hội trường các ban đảng của Tỉnh ủy (theo thơ mời của BTV Đảng ủy Khối các cơ quan).


           
  

           

* Chiều: 


           

- 13 giờ 30, Giám đốc và PGĐ Nguyễn Hùng Anh dự họp giao ban tuần tại Phòng họp Sở. Mời Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở về dự.


           
  
 
           

 Chánh văn phòng Trần Thị Hằng


           
  
   
1 2 3 
Thông báo - hướng dẫnThống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 321
  • Trong tuần: 4 913
  • Tất cả: 1284285