Lượt xem: 227
Phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông chính thuộc nguồn nước nội tỉnh (nước mặt) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày 04 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 1075/QĐ-UBND phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông chính thuộc nguồn nước nội tỉnh (nước mặt) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng bao gồm 51 đoạn sông, kênh, rạch thuộc 25 tuyến sông chính của tỉnh để áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải phục vụ công tác kiểm soát nguồn thải, quản lý và bảo vệ nguồn nước mặt các sông theo quy định.

Đối với các dự án có hoạt động xả nước thải trực tiếp vào môi trường nước mặt trên các sông không còn khả năng chịu tải sẽ không được thẩm định, phê duyệt, trừ các trường hợp: chủ dự án đầu tư có phương án xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng nước mặt trước khi thải vào nguồn tiếp nhận; hoặc có phương án tuần hoàn, tái sử dụng để không làm phát sinh thêm nước thải; hoặc dự án đầu tư xử lý các chất ô nhiễm, cải tạo, phục hồi, cải thiện chất lượng môi trường nước mặt khu vực bị ô nhiễm.

            Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành, địa phương mình quản lý; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

            Đối với tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng, chống ô nhiễm nguồn nước mặt trên các sông theo quy định; kiểm soát nguồn phát sinh ô nhiễm, quản lý chặt chẽ các nguồn thải trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh; xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường cho phép trước khi xả nước thải rà nguồn tiếp nhận.

             (Đính kèm Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Lâm Huỳnh Kiên
1 2 3 4 
Thông báo - hướng dẫnThống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 448
  • Trong tuần: 13 041
  • Tất cả: 1973690