Lượt xem: 158
Phê duyệt danh mục dòng chảy tối thiếu các sông chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày 04 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 1076/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục dòng chảy tối thiểu các sông chính trên địa bàn bản tỉnh Sóc Trăng bao gồm 25 sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh. 

Theo Quyết định nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện công tác quản lý, phổ biến và sử dụng kết quả phục vụ công tác quy hoạch, quản lý, khai thác nước mặt hợp lý; định kỳ rà soát, cập nhật, bổ sung và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định việc điều chỉnh Danh mục dòng chảy tối thiểu các nguồn nước mặt cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

(Đính kèm Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

 

Lâm Huỳnh Kiên
1 2 3 4 
Thông báo - hướng dẫnThống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 368
  • Trong tuần: 12 961
  • Tất cả: 1973610