Lượt xem: 1441
Thẩm định đề cương dự án “Lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”
Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

Căn cứ Quyết định số 1900/QĐ-TTg, ngày 04/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT, ngày 25/7/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo;

Căn cứ Công văn số 323/QLĐTB-QHKH, ngày 29/9/2017 của Cục Quản lý Điều tra cơ bản Biển và Hải đảo thuộc Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc ý kiến lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-UBND, ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề cương dự án “Lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”.

Đ/c Lê Văn Hiểu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng – Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp

Sáng ngày 27/3/2018 tại phòng họp số 2, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội đồng thẩm định đề cương dự án “Lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” đã tổ chức cuộc họp thẩm định đề cương dự án. Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định đã nghe đơn vị tư vấn báo cáo chi tiết nội dung đề cương thực hiện dự án. Việc lập hồ sơ xã đảo cho địa phương sẽ giúp công tác quản lý xã đảo được thống nhất theo quy định của pháp luật. Từ đó giúp cho công tác quy hoạch và quản lý tài nguyên hải đảo sẽ được triển khai kịp thời và phù hợp với đặc điểm của địa phương. Hồ sơ xã đảo, hải đảo đã được quản lý sẽ đưa ra chính sách khai thác, bảo vệ tài nguyên hải đảo một cách hài hòa, phù hợp với từng vùng. Nội dung thực hiện việc lập hồ sơ xã đảo như: điều tra, đánh giá được hiện trạng và sự biến động tài nguyên môi trường các xã đảo, các cồn, bãi cạn lúc chìm, lúc nổi trên địa bàn tỉnh thời gian qua và dự báo biến động về tài nguyên, môi trường trong thời gian tới; tạo lập hồ sơ phục vụ cho công tác quản lý, thuận lợi cho việc cập nhật định kỳ 5 năm và đột xuất theo quy định, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Phạm vi thực hiện gồm 11 xã đảo trên vùng biển tỉnh Sóc Trăng gồm: Xã An Thạnh 1, xã An Thạnh 2, xã An Thạnh 3, xã An Thạnh Đông, xã An Thạnh Tây, xã An Thạnh Nam, xã Đại Ân 1, thị trấn Cù Lao Dung thuộc huyện Cù Lao Dung và xã Phong Nẫm, xã An Lạc Tây, xã Nhơn Mỹ thuộc huyện Kế Sách và một số cồn: cồn Châu, cồn 15, cồn Bửng 1, cồn Bửng 2 (theo tên gọi địa phương) và các bãi cạn lúc chìm, lúc nổi, bãi ngầm thuộc huyện Kế Sách, Trần Đề, Cù Lao Dung và thị xã Vĩnh Châu.

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng thẩm định đề cương dự án

Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày. Các thành viên hội đồng đã góp ý chi tiết nội dung để thực hiện dự án. Kết quả, các thành viên hội đồng đều thống nhất thông qua đề cương và yêu cầu đơn vị tư vấn chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của hội đồng./.

Thanh Liêm – Chi cục Biển

Thông báo - hướng dẫn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 1412
  • Trong tuần: 7 038
  • Tất cả: 1214273