Lượt xem: 786
Tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020
Nhằm phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực quản lý về bảo vệ môi trường cho các cơ quan, ban ngành, UBND cấp xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Trong 03 ngày (từ ngày 22 - 24/9/2020),  tại Trung tâm Hội nghị - tiệc cưới Toàn Thịnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 03 lớp tập huấn "Các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020". Tham dự các lớp tập huấn có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, các đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, các Chủ tịch, Phó Chủ tịch và công chức môi trường cấp xã; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với tổng số 321 đại biểu tham dự.

Bà Nguyễn Thị Thùy Nhi – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, phát biểu

khai mạc lớp tập huấn

         Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe triển khai Nghị định số 40/2019/NĐ - CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế ứng phó sự cố chất thải và Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện Kết luận số 20/KL-TU ngày 24/6/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy Khóa XIII về bảo vệ môi trường tỉnh Sóc Trăng, đồng thời hướng dẫn khắc phục những hạn chế vừa qua trong công tác bảo vệ môi trường, trao đổi những khó khăn, vướng mắc của cơ sở.

Lớp tập huấn dành cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lớp tập huấn dành cho sở, ban, ngành, phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thị xã, thành phố

Lớp tập huấn dành cho Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và công chức môi trường cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

         Qua đó, lớp tập huấn đã triển khai kịp thời các quy định mới về lĩnh vực môi trường đến các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã và các doanh nghiệp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại đơn vị, cung cấp kiến thức về môi trường cho công chức môi trường cấp xã nhằm nâng cao năng lực, phục vụ trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương. Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Nhựt Tân - Chi cục BVMT
1 2 3 4 5  ... 
Thông báo - hướng dẫn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 1278
  • Trong tuần: 6 904
  • Tất cả: 1214139