Lượt xem: 505
Hội nghị bình xét thi đua, khen thưởng năm 2020 trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng
Sáng ngày 06/01/2021, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị bình xét thi đua khen thưởng cho Khối thi đua quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng. 

Chủ trì hội nghị có ông Ngô Thái Chân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Cùng tham dự còn có các Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Hoàng Dân, Nguyễn Hùng Anh, Nguyễn Thị Thùy Nhi; thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường của 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Hưởng ứng Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng với chủ đề trọng tâm năm 2020 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” và  thực hiện thi đua trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường giữa các Phòng Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng được sôi nổi, quyết liệt.

Ngay từ đầu năm 2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng đã thống nhất ký kết Bản giao ước thi đua và xem đây là một trong những động lực khuyến khích công chức, viên chức, người lao động ra sức thi đua, phấn đấu nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Trong năm qua, phong trào thi đua của Khối thi đua quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng đã tạo được sự sôi nổi, lôi cuốn được đông đảo công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh hưởng ứng và tham gia tích cực; thực sự là động lực thi đua giữa 11 Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện. Thông qua các tiêu chí và kết quả đánh giá, bình xét cuối năm, các tập thể, cá nhân thuộc ngành tài nguyên và môi trường cấp huyện nhận thức sâu sát hơn về trách nhiệm cũng như học tập được nhiều kinh nghiệm trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường ngày càng tốt hơn.

Để ghi nhận những thành tích đạt được trong phong trào thi đua đã được phát động, Hội đồng thi đua khen thưởng Sở đã căn cứ vào các tiêu chí thi đua và thang điểm đã được ký kết giao ước năm 2020 tiến hành xem xét, trao đổi, chấm điểm cụ thể từng tiêu chí đối với từng đơn vị thuộc Khối thi đua quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đồng thời, trên cơ sở kết quả đạt được ở từng đơn vị, đối chiếu với quy định của Quy chế, tập thể các đơn vị trong Khối khi đua đã thống nhất lựa chọn, bình xét và đề nghị tặng thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc, cụ thể: đề nghị về UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 01 đơn vị (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Tú) và 02 Bằng khen cho 02 đơn vị (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Trị và huyện Long Phú) và đề nghị Giám đốc Sở tặng Giấy khen đối với 03 đơn vị (Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Sóc Trăng, Cù Lao Dung và Châu Thành). Ngoài ra, Khối thi đua cũng thống nhất đề nghị được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho 33 cá nhân và Giấy khen của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho 55 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Dựa trên kết quả bình xét, thi đua, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu lập thủ tục trình khen thưởng theo đúng quy định hiện hành./.

Trần Thị Thúy Diểm - Văn phòng Sở
1 2 3 4 5  ... 
Thông báo - hướng dẫn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 39
  • Hôm nay: 1178
  • Trong tuần: 6 804
  • Tất cả: 1214039