Lượt xem: 593
Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày đại dương thế giới năm 2021
Thực hiện Công văn số 2578/BTNMT-TTTNMT, ngày 21/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021; 

- Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6 hằng năm) do Liên Hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 “Đại dương: Sự sống và sinh kế” với thông điệp làm nổi bật sự đa dạng hệ sinh thái biển, lan tỏa ý nghĩa của đại dương đối với hoạt động sinh kế của con người và nguồn sống của các loài sinh vật trên Trái Đất.

- Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam”. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-STNMT-CCB, ngày 28/5/2021 tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021; nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng về kỷ niệm Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới bằng các hành động như: tổ chức làm vệ sinh cơ quan, đơn vị; tuyên truyền về vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, đảo. Treo băng rol, pano, áp phích với các khẩu hiệu tuyên truyền tại các tuyến đường chính, nơi công cộng, các cơ quan, đơn vị nhằm thay đổi nhận thức của người dân và cộng đồng cùng chung sức bảo vệ đại dương, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sự hưởng ứng của các cấp, các ngành các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 năm 2021 là việc làm ý nghĩa và cần thiết nhằm góp phần hạn chế vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa ra đại dương, ngăn chặn thải nhựa trên biển bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam./.

Thanh Liêm - Chi cục Biển

Thanh Liêm - Chi cục Biển
Thông báo - hướng dẫn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 2022
  • Trong tuần: 5 579
  • Tất cả: 1212814