Lượt xem: 563
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước
Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định, công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của đơn vị. Một trong những lĩnh vực phát sinh nhiều thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và cá nhân của Sở Tài nguyên và Môi trường là lĩnh vực quản lý tài nguyên nước nên để đạt được những mục tiêu cải cách thủ tục hành chính trong 8 tháng đầu năm, Sở đã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước với thời hạn đã đã rút ngắn so với thời gian quy định qua đó đã tiết kiệm thời gian, chi phí cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Cụ thể: tổng thời gian của các Quy trình nội bộ đã giảm từ 45 ngày theo quy định xuống còn 28 ngày đối với quy trình cấp mới giấy phép; giảm từ 35 ngày theo quy định xuống còn 23 ngày đối với Quy trình điều chỉnh, gia hạn giấy phép và giảm từ 20 ngày theo quy định xuống còn 10 ngày đối với quy trình cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước.

Kịp thời tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 03 thủ tục hành chính (01 thủ tục mới ban hành và 02 thủ tục được sửa đổi, bổ sung) và quy trình nội bộ giải quyết thuộc lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng theo quy định Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Trong 8 tháng đầu năm 2021, Sở đã tiếp nhận, thẩm định 55 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước của các tổ chức, cá nhân bao gồm: 12 hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước; 05 hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xả thải vào nguồn nước; 02 hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò nước dưới đất; 13 hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; 05 hồ sơ đề nghị gia hạn điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; 01 hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt; 01 hồ sơ đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước; 03 hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép tài nguyên nước; 07 hồ sơ đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất; 06 hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. Qua đó đã thẩm định, trình cấp phép và trả kết quả cho 42 hồ sơ, hiện đang xử lý 13 hồ sơ. Tất cả các hồ sơ đều được xử lý đúng quy định và trước thời hạn hẹn trả kết quả.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, đặc biệt trong giải quyết TTHC, qua đó đã cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 14 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên nước thông qua  cổng  “Một cửa điện tử” tích hợp trên cổng Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đồng thời liên kết với Cổng dịch vụ công trực tuyến Quốc gia. Trong năm Sở đã tiếp nhận 18 hồ sơ trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên nước góp phần giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp khi cần giải quyết thủ tục hành chính trong tình trạng giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid 19. Triển khai xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực tài nguyên nước; hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng nhằm tạo thuận tiện cho tổ chức cá nhân khi thực hiện dịch vụ công.

Trương Thị Ngọc Châu - Phòng nước, khoáng sản
1 2 3 4 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 126
  • Hôm nay: 1722
  • Trong tuần: 8 873
  • Tất cả: 2106997