Lượt xem: 182
Họp Hội đồng nghiệm thu Dự án Điều tra, đánh giá xác định dòng chảy tối thiểu, khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Sáng ngày 23/11, ông Vương Quốc Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – đã chủ trì cuộc họp Hội đồng nghiệm thu Dự án Điều tra, đánh giá xác định dòng chảy tối thiểu, khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Cùng họp có ông Ngô Thái Chân – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu và đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, Sở Công thương là thành viên Hội đồng nghiệm thu.

Dự án Điều tra, đánh giá xác định dòng chảy tối thiểu, khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện trong giai đoạn từ năm 2021 – 2022.  Mục tiêu của dự án gồm: xác định được đặc điểm hiện trạng môi trường của các sông trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở giám sát diễn biến chất lượng nước sông; điều tra, đánh giá được tình hình xả nước thải, biến động số lượng, tổng lượng nước thải của các đối tượng xả nước thải, các nguồn xả nước thải vào nguồn nước, các nguồn tiếp nhận nước thải; xác định dòng chảy tối thiểu trên các sông, vùng triều; đánh giá được khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông; dự báo diễn biến chất lượng nước mặt trên các sông chính, từ đó, đề xuất các giải pháp quản lý thích hợp nhằm phòng ngừa, hạn chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường trên các tuyến sông chính.

Tham gia tại cuộc họp, phần lớn thành viên Hội đồng thống nhất dự án đã bám sát các nội dung đã được phê duyệt theo đề cương. Đồng thời có những ý kiến đóng góp để hoàn thiện Báo cáo tổng hợp của Dự án và đồng ý thông qua sau khi tiếp thu, chỉnh sửa theo các nội dung đã được góp ý.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng, ông Vương Quốc Nam đã nhấn mạnh Dự án Điều tra, đánh giá xác định dòng chảy tối thiểu, khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước và bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, ghi nhận những nỗ lực để hoàn thành Dự án theo đề cương đã phê duyệt của đơn vị tư vấn cũng như các sở, ngành và thành viên Hội đồng. Tuy nhiên, đề nghị đơn vị tư vấn cần đánh giá đúng thực trạng từng tuyến kênh, tuyến sông, nhất là tác động dòng chảy, khả năng sạt lở và tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng. Đồng thời, đề nghị các Sở, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ để đơn vị tư vấn sớm bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung Dự án trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Trương Thị Ngọc Châu
1 2 3 4 
Thông báo - hướng dẫnThống kê truy cập
  • Đang online: 52
  • Hôm nay: 1099
  • Trong tuần: 2 858
  • Tất cả: 1711633