Lượt xem: 203

Huyện Cù Lao Dung công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của địa phương

Save
Thực hiện Quyết định số 564/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. 

Ngày 22/3/2021 UBND huyện tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện Quyết định số 564/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cù Lao Dung và tiến hành công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cù Lao Dung tại Thông báo số 37/TB-UBND, ngày 22/3/2021 của UBND huyện. Thành phần tham dự gồm có: Ông Lê Minh Đương Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì cuộc họp, cùng thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã thị trấn cùng tham dự.

Quang cảnh hội nghị công bố

Tại hội nghị ông Lê Minh Đương thông qua Quyết định số 564/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh và Thông báo số 37/TB-UBND, ngày 22/3/2021 của UBND huyện với các nội dung chính như sau:

- Diện tích các loại đất phân bổ, kế hoạch thu hồi các loại đất, Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất.

- Địa điểm công bố Kế hoạch sử dụng đất 2021: Trụ sở UBND huyện Cù Lao Dung; Trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện theo địa chỉ: https://portal.soctrang.gov.vn; Trụ sở UBND các xã, thị trấn.

- Thời gian công bố Kế hoạch sử dụng đất 2021: Từ ngày công bố đến hết ngày 31/12/2021.

- Hồ sơ công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất 2021 gồm:

+ Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

+ Báo cáo thuyết minh (đính kèm các biểu);

+ Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cù Lao Dung.

Qua hội nghị công bố, tất cả các cơ quan, đơn vị đã nhận thấy ý nghĩa mang lại của việc thực hiện đúng kế hoạch sử dụng đất vì đó là cơ sở pháp lý giúp cho các cơ quan chức năng thực hiện, theo dõi về quản lý và sử dụng đất tại địa phương. Hoạt động công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất thực hiện đúng quy định, đầy đủ các nội dung nhằm mục đích bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.

Kết thúc cuộc họp ông Lê Minh Đương yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng các chỉ tiêu nội dung kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt đồng thời tiến hành công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất đến rộng rãi nhân dân để biết, thực hiện.

Tác giả:Huệ Mi - Phòng TN&MT huyện Cù Lao Dung
1 2 3 4 5  ... 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 141
  • Trong tuần: 6 600
  • Tất cả: 720964