Lượt xem: 150

Trần Đề công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện

Save
Thực hiện Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng, về việc  phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 của huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Sáng ngày 14/4/2021, UBND huyện Trần Đề tổ chức cuộc họp công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Thành phần tham dự gồm có: Ông Trịnh Văn Bé - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tọa hội nghị; Đại diện lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên và Môi trường; Tài Chính - Kế hoạch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kinh tế và Hạ tầng; Văn hóa và thông tin; Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm y tế; Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện; Chủ tịch UBND và Công chức phụ trách Địa chính - Xây dựng các xã, thị trấn; cùng ông Phạm Văn Đang, đại diện đơn vị tư vấn.

Đi vào nội dung cuộc họp, ông Trần Văn Du - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự, nêu ý nghĩa của việc lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là nhiệm vụ phải thực hiện, nhằm cụ thể hóa công tác quản lý và sử dụng đất trong năm 2021. Kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý của công tác quản lý Nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhằm khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Toàn cảnh cuộc họp

Tiếp theo nội dung, ông Phạm Văn Đang - đại diện đơn vị tư vấn thông qua báo cáo tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện. Theo đó, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực năm 2021 như sau: Tổng số gồm có 76 công trình, dự án có thu hồi đất; 16 công trình dự án sử dụng đất trên nền hiện đã có. Trong đó: Đất quốc phòng có 01 dự án là xây dựng mới trụ sở làm việc Hải đội 2 biên phòng với diện tích 3,00 ha. Đất công trình năng lượng có 04 công trình: Nhà máy điện gió sông Hậu diện tích 9,86 ha, Nhà máy điện gió Trần Đề diện tích 9,84 ha, đường dây 110kV trạm 220kV Sóc Trăng diện tích 1,04 ha, trạm biến áp Vĩnh Châu và đường dây đấu nối diện tích 1,44 ha. Đất giao thông có 56 công trình, dự án với tổng diện tích quy hoạch 72,32 ha. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp có 01 công trình là Trạm quản lý luồng hàng hải với diện tích 0,24 ha. Đất xây dựng cơ sở y tế có 01 công trình, dự án là Trạm y tế xã Viên Bình với diện tích 0,21 ha. Đất cơ sở giáo dục và đào tạo có 08 công trình: trường tiểu học Trung Bình B (0,52 ha), trường tiểu học Thạnh Thới Thuận 1 (0,4 ha), mở rộng trường tiểu học Viên Bình 2 (0,54 ha), mở rộng trường tiểu học Viên An 1 (0,2 ha), mở rộng trưởng tiểu học Đại Ân 2A (0,05 ha), mở rộng trường mẫu giáo Đại Ân 2 (0,2 ha), trường mẫu giáo xã Lịch Hội Thượng (0,50 ha) và trường tiểu học Tài Văn 1 (0,83 ha). Đất cơ sở thể dục thể thao có 01 công trình là Trung tâm thể thao xã Viên An diện tích 0,31 ha. Đất cơ sở văn hóa có 04 công trình, dự án là nhà văn hóa ấp Tiếp Nhựt, Bưng Sa, Bờ Đập và Trà Đức diện tích 0,3 ha.

Kết luận hội nghị, Ông Trịnh Văn Bé, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo các ngành và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện; thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; thực hiện quy chế dân chủ, công khai các dự án đầu tư trong quá trình thu hồi, giao đất và triển khai thực hiện dự án để nhân dân cùng tham gia giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn; tăng cường kêu gọi đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến kế hoạch sử dụng đất./.

Tác giả:Bích Châu - Phòng TN&MT huyện Trần Đề
1 2 3 4 5  ... 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 1244
  • Trong tuần: 6 426
  • Tất cả: 720790