Lượt xem: 1572
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Chiều ngày 21/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Đại biểu tham dự cuộc họp thẩm định gồm có: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định; các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng (được thành lập tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng), cùng với sự tham dự của các đồng chí đại diện Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung và các đơn vị chuyên môn liên quan trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Theo sự ủy quyền, đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Đo đạc và Dịch vụ Đất Mới) báo cáo kết quả Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cù Lao Dung. Trong năm 2021, Kế hoạch sử dụng đất của huyện thực hiện đạt 18,62% so với chỉ tiêu được phê duyệt tại Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và thực hiện được 27/107 công trình, dự án, đạt 25% so với Kế hoạch đề ra. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, địa phương xác định sẽ thực hiện chuyển 208,27 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện 87 công trình, dự án.

Đơn vị tư vấn báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cù Lao Dung

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thử, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Báo cáo thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cù Lao Dung và các thành viên Hội đồng thẩm định đã có ý kiến nhận xét, đóng góp về nội dung báo cáo Kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Nhìn chung, báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cù Lao Dung được xây dựng đúng thể thức, nội dung cơ bản bám sát theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nội dung báo cáo thể hiện tương đối đầy đủ, rõ ràng. Tuy nhiên, cần lưu ý chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung để hoàn thiện báo cáo, cụ thể:

- Đối với các công trình, dự án đã chuyển tiếp quá 03 năm chưa thực hiện, đề nghị loại bỏ khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo quy định tại Khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 6 Luật số 35/2028/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch).

- Những công trình, dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đưa vào kế hoạch năm 2022 (bao gồm: đăng ký mới và chuyển tiếp) phải thuộc danh mục công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua hoặc thuộc danh mục công trình, dự án gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp để trình UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm, những công trình chưa được thông qua đề nghị loại bỏ, không đưa vào kế hoạch.

- Trường hợp những công trình, dự án không thu hồi đất (thực hiện trên nền hiện trạng hoặc vận động nhân dân hiến đất) phải có giải trình cụ thể trong thuyết minh và chú thích rõ tại Biểu 10/CH.

- Rà soát, cân nhắc khả năng thực tế của địa phương và căn cứ pháp lý khi đưa các công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của địa phương để triển khai thực hiện.

- Rà soát, cập nhật lại chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất ở, đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhỏ lẻ của hộ gia đình, cá nhân cho phù hợp. Đồng thời, những chỉ tiêu này khó thể hiện vị trí trên bản đồ nên đề nghị có thuyết minh cụ thể, bố trí tại những khu vực, tuyến đường làm cơ sở xem xét, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Thể hiện đầy đủ, cụ thể vị trí của các dự án trong Kế hoạch sử dụng năm 2022 của địa phương lên bản đồ.

- Bổ sung đầy đủ những Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo quy định tại Mẫu 8.4 Phụ lục 8 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quang cảnh cuộc họp

Kết thúc cuộc họp, tập thể thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cù Lao Dung với điều kiện phải thực hiện chỉnh sửa, bổ sung. Theo đó, đồng chí Nguyễn Hoàng Dân – Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung xem xét điều chỉnh lại các nội dung theo Báo cáo thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của địa phương, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định./.

Thu Mỹ - Chi cục QLĐĐ
1 2 3 
Thông báo - hướng dẫnThống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 438
  • Trong tuần: 13 031
  • Tất cả: 1973680