Lượt xem: 1090
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Long Phú và huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
Sáng ngày 12/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng chủ trì tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Long Phú và huyện Mỹ Tú. Thành phần đại biểu tham dự gồm: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định và các thành viên Hội đồng thẩm định thuộc các sở, ngành được thành lập tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, còn có sự tham dự của các đồng chí đại diện Ủy ban nhân dân và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Phú, huyện Mỹ Tú và các bộ phận chuyên môn liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

         Tại cuộc họp, sau phần báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Long Phú và huyện Mỹ Tú, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua nội dung báo cáo thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của từng huyện, theo đó các thành viên Hội đồng thẩm định đã có những ý kiến nhận xét, đóng góp về nội dung báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất của 02 huyện.

Quang cảnh họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Long Phú

         Nhìn chung, báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 02 huyện đều được xây dựng đúng thể thức, nội dung cơ bản bám sát theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nội dung báo cáo thể hiện tương đối đầy đủ, rõ ràng; bản đồ được biên tập và trình bày đúng quy định.

         Những nội dung chính địa phương cần lưu ý chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện báo cáo kế hoạch sử dụng đất như sau:

         - Rà soát, lược bỏ những căn cứ pháp lý không liên quan; đồng thời cần nghiên cứu, thuyết minh bổ sung những nguyên nhân chủ quan của những tồn tại trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 để có hướng khắc phục, thay đổi thực hiện trong năm 2021.

         - Đối với các công trình, dự án đã chuyển tiếp quá 03 năm chưa thực hiện, đề nghị huyện rà soát loại bỏ khỏi kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

         - Rà soát danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh để đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của địa phương.

         - Cân đối lại các khoản thu và thực hiện tính toán lại thu – chi cho phù hợp.

         - Lưu ý rà soát, cập nhật các khu đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt lộ trình bán đấu giá trong năm 2021 để đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để làm cơ sở xây dựng phương án đấu giá theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 14/2015/BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp.

         - Những khoanh đất đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện phải được thể hiện và xác định cụ thể loại đất trên bản đồ. Đối với chỉ tiêu sử dụng đất “đất ở” nhỏ lẻ của hộ gia đình, cá nhân do không xác định được vị trí cụ thể nên đề nghị thể hiện theo tuyến (dọc theo đường giao thông) trên bản đồ và có thuyết minh cụ thể chỉ tiêu trong báo cáo để làm cơ sở quản lý chặt chẽ kế hoạch sử dụng đất của địa phương…

Quang cảnh họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mỹ Tú

         Kết thúc cuộc họp, tập thể đại biểu thống nhất thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Long Phú và huyện Mỹ Tú với điều kiện phải thực hiện chỉnh sửa, bổ sung. Theo đó, đồng chí Nguyễn Hoàng Dân đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện xem xét điều chỉnh lại các nội dung theo báo cáo thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của địa phương, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, trình Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt theo quy định./.

Thu Mỹ - Chi cục QLĐĐ
1 2 3 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 243
  • Hôm nay: 1611
  • Trong tuần: 8 762
  • Tất cả: 2106886