Lượt xem: 1152
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Trần Đề, Thạnh Trị và thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Vừa qua, ngày 19/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Trần Đề, Thạnh Trị và thành phố Sóc Trăng. Đại biểu tham dự cuộc họp gồm có: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng (được thành lập tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng). Ngoài ra, còn có sự tham dự của các đồng chí đại diện Ủy ban nhân dân và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trần Đề, Thạnh Trị và thành phố Sóc Trăng và các bộ phận chuyên môn liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

         Theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề, Thạnh Trị và thành phố Sóc Trăng, đơn vị tư vấn đã thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các địa phương. Theo đó, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua nội dung báo cáo thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của từng đơn vị, sau đó các thành viên Hội đồng thẩm định đã lần lượt có những ý kiến nhận xét, đóng góp về nội dung báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương.

Quang cảnh họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Sóc Trăng

         Nhìn chung, báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các địa phương đều được xây dựng đúng thể thức, nội dung cơ bản bám sát theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nội dung báo cáo thể hiện tương đối đầy đủ, rõ ràng; bản đồ được biên tập và trình bày đúng quy định.

Quang cảnh họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Trần Đề

         Một số nội dung chính cần lưu ý chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các địa phương như sau:

         - Đề nghị lược bỏ những căn cứ pháp lý không liên quan; đồng thời cần nghiên cứu, thuyết minh bổ sung những nguyên nhân chủ quan của những tồn tại trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 để có hướng khắc phục, thay đổi thực hiện trong năm 2021.

         - Rà soát, cân nhắc đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của địa phương những công trình, dự án thuộc danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh.

         - Đối với các công trình, dự án đã chuyển tiếp quá 03 năm chưa thực hiện, đề nghị cân nhắc loại bỏ khỏi kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

         - Lưu ý rà soát, cập nhật các khu đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt lộ trình bán đấu giá trong năm 2021 để đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để làm cơ sở xây dựng phương án đấu giá theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 14/2015/BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp.

         - Cân đối lại các khoản thu và thực hiện tính toán lại thu – chi cho phù hợp.

         - Đối với những khoanh đất đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của địa phương phải được thể hiện chính xác diện tích, loại đất và vị trí đến từng thửa đất trên bản đồ.

         - Đối với chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng “đất ở” nhỏ lẻ của hộ gia đình, cá nhân đề nghị phân bổ theo tuyến trên bản đồ và có thể hiện cụ thể chỉ tiêu sử dụng đất trong báo cáo thuyết minh để làm cơ sở quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất của địa phương.

Quang cảnh họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thạnh Trị

         Kết thúc cuộc họp, tập thể thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Trần Đề, Thạnh Trị và thành phố Sóc Trăng với điều kiện phải thực hiện chỉnh sửa, bổ sung. Theo đó, đồng chí Nguyễn Hoàng Dân đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố xem xét điều chỉnh lại các nội dung theo báo cáo thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của địa phương, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, trình Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt theo quy định./.

Thu Mỹ - Chi cục QLĐĐ
1 2 3 
Thông báo - hướng dẫnThống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 17
  • Tất cả: 1829269