Lượt xem: 1169
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Sáng ngày 09/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cù Lao Dung. Đại biểu tham dự cuộc họp gồm có: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định và các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng (được thành lập tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng). Ngoài ra, còn có sự tham dự của các đồng chí đại diện Ủy ban nhân dân và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cù Lao Dung và các bộ phận chuyên môn liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Tại cuộc họp, được sự ủy quyền của địa phương, đơn vị tư vấn (Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam) đã thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cù Lao Dung.

Sau phần báo cáo của đơn vị tư vấn, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua nội dung Báo cáo thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cù Lao Dung và các thành viên Hội đồng thẩm định đưa ra những ý kiến nhận xét, đóng góp về nội dung báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Đơn vị tư vấn báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cù Lao Dung

Nhìn chung, báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cù Lao Dung được xây dựng đúng thể thức, nội dung cơ bản bám sát theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; nội dung báo cáo thể hiện tương đối đầy đủ, rõ ràng. Tuy nhiên, có một vài nội dung chính cần lưu ý chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện báo cáo, cụ thể như sau:

- Về diện tích đất tự nhiên của huyện đề nghị cập nhật số liệu theo kết quả thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.            

- Nghiên cứu bổ sung nguyên nhân chủ quan thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 không đạt so với mục tiêu đề ra, phân tích sâu vào vai trò của địa phương về công tác quản lý, triển khai thực hiện và vai trò của cơ quan tham mưu thực hiện Kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

- Rà soát, cân nhắc đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của địa phương những công trình, dự án thuộc danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh.

- Đối với các công trình, dự án đã chuyển tiếp quá 03 năm chưa thực hiện, đề nghị loại bỏ khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2021 theo quy định tại Khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 6 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch).

- Cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện các công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua tại kỳ họp cuối năm.

- Lưu ý rà soát, cập nhật các khu đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt lộ trình bán đấu giá trong năm 2021 để đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để làm cơ sở xây dựng phương án đấu giá theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 14/2015/BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp.

- Đối với những khoanh đất đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của địa phương phải được thể hiện chính xác diện tích, loại đất và vị trí đến từng thửa đất trên bản đồ.

- Đối với chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng “đất ở”, “đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp” nhỏ lẻ của hộ gia đình, cá nhân không thể hiện được trên bản đồ, đề nghị huyện thể hiện cụ thể chỉ tiêu sử dụng các loại đất này trong nội dung thuyết minh để làm cơ sở quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất của địa phương.

Quang cảnh họp thẩm định KHSDĐ năm 2021 của huyện Cù Lao Dung

Kết thúc cuộc họp, tập thể thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cù Lao Dung với điều kiện phải thực hiện chỉnh sửa, bổ sung. Theo đó, đồng chí Nguyễn Hoàng Dân – Phó Chủ tịch Hội đồng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung xem xét điều chỉnh lại các nội dung theo Báo cáo thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của địa phương, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định./.
Thu Mỹ - Chi cục QLĐĐ
1 2 3 
Thông báo - hướng dẫnThống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 323
  • Trong tuần: 12 916
  • Tất cả: 1973565