Lượt xem: 4940
Quy định mới về hạn mức tách thửa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; công nhận diện tích đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa và xử lý một số trường hợp trong công tác cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (sau đây gọi tắt là Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND).

Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND có hiệu lực ngày kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế thay thế Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Quy định về hạn mức giao đất ở, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; công nhận diện tích đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa và xử lý một số trường hợp trong công tác cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và thay thế Điều 2, Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015, Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 và Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Trước đây, quy định diện tích tách thửa đất đối với loại đất chính là 40 m2 (đất ở, đất thương mại dịch vụ) và loại đất phụ còn lại vẫn phải đảm bảo diện tích tối thiểu được tách thửa (1.000 m2 đối với đất trồng lúa, 500 m2 đối với đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản và đất trồng cây lâu năm, đất làm muối, đất nông nghiệp khác).

Theo quy định mới tại Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND, diện tích tối thiểu được tách thửa được quy định chi tiết hơn, cụ thể:

- Đất ở: Diện tích tối thiểu được tách thửa đất là 40 m2 (đã trừ diện tích trong hành lang bảo vệ công trình công cộng).

- Đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích tối thiểu được tách thửa đất là 60 m2 (đã trừ diện tích trong hành lang bảo vệ công trình công cộng).

- Đất trồng lúa: Diện tích tối thiểu được tách thửa đất là 1.000 m2.

- Đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản và đất trồng cây lâu năm, đất làm muối, đất nông nghiệp khác: Diện tích tối thiểu được tách thửa đất là 500 m2.

Ngoài ra, Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND còn bổ sung quy định cụ thể về tách thửa đối với một số quy định cụ thể (trước đây chưa được quy định gây khó khăn trong công tác áp dụng), cụ thể:

- Đối với đất ở, đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp kết hợp với đất nông nghiệp có nguồn gốc từ công nhận quyền sử dụng đất thì diện tích đất ở, đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (mục đích sử dụng đất chính đảm bảo diện tích 40 m2 hoặc 60 m2 tùy vào loại đất chính), loại đất nông nghiệp kết hợp (mục đích sử dụng đất phụ) không áp dụng hạn mức tách thửa đất.

- Đối với đất ở, đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp kết hợp với đất nông nghiệp có nguồn gốc từ chuyển mục đích sử dụng đất thì diện tích tối thiểu tách thửa đất ở, đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (mục đích sử dụng đất chính) là 80 m2 (đã trừ diện tích trong hành lang bảo vệ công trình công cộng), loại đất nông nghiệp kết hợp (mục đích sử dụng đất phụ) không áp dụng hạn mức tách thửa đất.

- Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất mà diện tích xin chuyển mục đích và diện tích còn lại đảm bảo hạn mức tách thửa đất theo quy định trên thì thực hiện tách thửa đất và cấp Giấy chứng nhận mới cho từng thửa đất mới sau khi tách thửa. Trường hợp diện tích đất không đảm bảo hạn mức tách thửa đất thì ghi nhận vị trí đất được chuyển mục đích sử dụng lên sơ đồ thửa đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND cũng quy định rõ, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh và cần có sự điều chỉnh, bổ sung Quy định này, cơ quan, đơn vị phản ảnh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

Phan Hoài Khanh - Chi cục QLĐĐ
1 2 3 
Thông báo - hướng dẫn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1140
  • Trong tuần: 6 766
  • Tất cả: 1214001