Lượt xem: 1683
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Chiều ngày 07/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Ngã Năm. Đại biểu tham dự cuộc họp gồm có: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định và các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng (được thành lập tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng). Ngoài ra, còn có sự tham dự của các đồng chí đại diện Ủy ban nhân dân và Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ngã Năm và các bộ phận chuyên môn liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

         Tại cuộc họp, được sự ủy quyền của địa phương, đơn vị tư vấn (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sóc Trăng) đã báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Ngã Năm.

         Sau phần báo cáo của đơn vị tư vấn, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua nội dung Báo cáo thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Ngã Năm và các thành viên Hội đồng thẩm định đưa ra những ý kiến nhận xét, đóng góp về nội dung báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Đơn vị tư vấn báo cáo KHSDĐ năm 2021 của thị xã Ngã Năm

         Nhìn chung, báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Ngã Năm được xây dựng đúng thể thức, nội dung cơ bản bám sát theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nội dung báo cáo thể hiện tương đối đầy đủ, rõ ràng. Tuy nhiên, có một vài nội dung chính cần lưu ý chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện báo cáo, cụ thể như sau:

         - Rà soát loại bỏ các căn cứ pháp lý không liên quan hoặc đã hết hiệu lực.

         - Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020: cần nghiên cứu bổ sung nguyên nhân chủ quan thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 không đạt so với mục tiêu đề ra, phân tích sâu vào vai trò của địa phương về công tác quản lý, triển khai thực hiện và vai trò của cơ quan tham mưu thực hiện Kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

         - Kế hoạch sử dụng đất năm 2021:

         + Đối với các công trình, dự án chuyển tiếp quá 03 năm cần rà soát loại bỏ theo quy định. Trường hợp có chủ trương, chỉ đạo thực hiện thì phải có giải trình cụ thể lý do chuyển tiếp từng công trình, dự án để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

         + Cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của địa phương các công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua tại kỳ họp cuối năm.

         + Rà soát, cân nhắc đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của địa phương những công trình, dự án thuộc danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh.

         + Đối với chỉ tiêu sử dụng đất ở cần tính toán lại cho khoa học.

         + Lưu ý rà soát, cập nhật các khu đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt lộ trình bán đấu giá trong năm 2021 đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để làm cơ sở xây dựng phương án đấu giá theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 14/2015/BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp.

         - Về bản đồ:

         + Đối với những khoanh đất đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của địa phương phải được thể hiện chính xác về diện tích, loại đất và vị trí đến từng thửa đất trên bản đồ.

         + Đối với chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng “đất ở”, “đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp” nhỏ lẻ của hộ gia đình, cá nhân không thể hiện được trên bản đồ, đề nghị thể hiện cụ thể chỉ tiêu sử dụng các loại đất này trong nội dung thuyết minh để làm cơ sở quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất của địa phương.

 

Quang cảnh họp thẩm định KHSDĐ năm 2021 của thị xã Ngã Năm

         Kết thúc cuộc họp, tập thể thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Ngã Năm với điều kiện phải thực hiện chỉnh sửa, bổ sung. Theo đó, đồng chí Nguyễn Hoàng Dân – Phó Chủ tịch Hội đồng đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm xem xét điều chỉnh lại các nội dung theo Báo cáo thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của địa phương, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định./.

Thu Mỹ - Chi cục QLĐĐ
1 2 3 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1019
  • Trong tuần: 8 170
  • Tất cả: 2106294