Lượt xem: 4332
Công khai bản đồ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện lên Cổng công khai thông tin tài nguyên và môi trường
Công khai minh bạch thông tin là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu cần phải thực hiện trong công tác cải cách hành chính, nhằm mục tiêu phục vụ tốt nhất cho tổ chức, người dân trong việc tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin.

Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là nội dung quan trọng phải thực hiện cũng như được sự quan tâm hàng đầu, đặc biệt là Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, do Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện là căn cứ để giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Theo quy định, Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất sau khi được UBND tỉnh phê duyệt phải niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và cổng thông tin điện tử của UBND các cấp. Tuy nhiên, chất lượng công khai tại cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện sử dụng bằng dạng ảnh pdf nên chất lượng ảnh còn thấp gây khó khăn trong việc xem của người dùng. Do đó, việc công khai lên cổng thông tin điện tử bằng ảnh chất lượng tốt, đầy đủ thông tin là một nhiệm vụ cần thiết. Vì vậy, hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện nhiệm vụ "Công khai bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 lên Cổng công khai thông tin tài nguyên và môi trường".

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất thành phố Sóc Trăng năm 2021 địa chỉ trang truy cập công khai là http://thongtintnmt.soctrang.gov.vn/stportal

Chỉ cần có thiết bị truy cập Internet, người dùng có thể truy cập vào trang Công khai thông tin, trên cơ sở xem Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của 11 huyện, thị xã, thành phố; tổ chức, cá nhân có thể biết được vị trí các công trình dự án sẽ triển khai thực hiện trong năm, vị trí được chuyển mục đích sử dụng đất hay bị ảnh hưởng công trình dự án cần thu hồi đất…. Chất lượng ảnh cao, người dùng có thể phóng to, thu nhỏ theo yêu cầu sử dụng, tắt hoặc hiển thị các lớp thông tin cần xem hay loại bỏ,….

Trang thông tin có đầy đủ thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Sóc Trăng và 11 huyện, thị xã, thành phố

Từ khi Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện bố trí kinh phí sự nghiệp địa chính hàng năm để công khai Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất, lượng truy cập trang Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường đã tăng lên hàng năm, cụ thể năm 2019 lượng người truy cập là 1.620 lượt, năm 2020 là 2.438 lượt, năm 2021 (tính đến tháng 10) là 6.818 lượt. Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đều thành lập Hội đồng kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ Công khai bản đồ Kế hoạch sử dụng đất lên Cổng công khai thông tin tài nguyên và môi trường, đảm bảo chất lượng ngày càng tốt hơn, nội dung đầy đủ hơn để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu truy cập của tổ chức, cá nhân.

Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường ngoài công khai Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất, còn công khai các thông tin về Quy hoạch sử dụng đất, Bản đồ hành chính, văn bản pháp luật, thủ tục hành chính, thông tin về giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng và các tin liên quan. Nội dung cổng thông tin được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, đường truyền tốt và không ngừng nâng cấp qua từng năm; mục đích không ngừng phát triển cổng thông tin để phục vụ tốt nhất cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng./.

1 2 3 
Thông báo - hướng dẫnThống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 61
  • Trong tuần: 61
  • Tất cả: 1829313