Lượt xem: 252
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Đề án Quản lý, sử dụng hiệu quả đất và cơ sở nhà, đất công, đất nông, lâm trường, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được thực hiện khá tốt, quỹ đất cho thuê, giao cho các đối tượng quản lý, sử dụng đạt trên 99,8% tổng diện tích tự nhiên; tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đạt trên 99% so với diện tích cần cấp giấy. Người sử dụng đất đã khai thác, sử dụng đất được giao, cho thuê để sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội; nguồn thu từ đất những năm qua đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nhất là đất nuôi trồng thủy sản của các tổ chức kinh tế chưa hiệu quả; việc lấn, chiếm đất công còn xảy ra tại một số nơi; công tác quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển chưa thật sự chặt chẽ; một số cơ sở nhà, đất công chưa đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả. Ngoài ra, một bộ phận cán bộ, công chức chưa quan tâm đúng mức và làm hết trách nhiệm được giao trong công tác quản lý đất đai.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 05/6/2023 về việc Quản lý, sử dụng hiệu quả đất và cơ sở nhà, đất công, đất nông, lâm trường, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đề án Quản lý, sử dụng hiệu quả đất và cơ sở nhà, đất công, đất nông, lâm trường, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã nêu rõ thực trạng công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất công; công tác quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển; công tác quản lý, sử dụng đất trong các nông, lâm, trường, đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường. Qua thực trạng những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, Đề án đã phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan; từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất trong các nông, lâm, trường, đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường, mục tiêu cụ thể đến hết năm 2025 như sau:

- Hàng năm, hoàn thành công tác đấu giá quỹ đất công, cơ sở nhà, đất công theo các Phương án và Kế hoạch thực hiện Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được phê duyệt, chấp thuận.

- Đến hết năm 2023, xử lý dứt điểm các trường hợp tổ chức sử dụng đất không hết diện tích, không đưa đất vào sử dụng; các trường hợp vi phạm đến mức phải thu hồi đất sẽ thu hồi đất theo quy định.

- Đến hết năm 2023, xử lý dứt điểm các trường hợp đất công ích được sử dụng không đúng quy định; có kế hoạch đưa đất công ích vào sử dụng đúng quy định.

- Đến hết năm 2023, hoàn thành 100% việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Đến hết năm 2025, cơ bản hoàn thành Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Sóc Trăng (theo hướng chính quy). Đảm bảo dữ liệu địa chính được chỉnh lý, cập nhật đầy đủ, kịp thời nhằm tránh trường hợp dữ liệu lạc hậu so với hiện trạng.

- Đến hết năm 2025, hoàn thành việc đo đạc, xác lập hồ sơ địa chính để quản lý đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển và đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

- Đến hết năm 2025, cơ bản xử lý dứt điểm tình trạng lấn, chiếm đất công, đất nông, lâm trường, đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân (nếu đủ điều kiện).

Dựa trên mục tiêu đề ra, Đề án đã giao các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để đạt được mục tiêu đề ra. Nội dung nhiệm vụ cụ thể được giao chi tiết trong Đề án. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức triển khai Đề án đến các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; theo dõi, kiểm tra đôn đốc các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết hàng năm và tổng kết thực hiện Đề án vào năm 2025.

Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 05/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng là một bước ngoặc lớn trong công tác quản lý đất đai, Đề án đánh giá được tổng quát thực trạng công tác quản lý đất đai tại địa phương, chỉ ra những nguyên nhân, đồng thời đề ra mục tiêu và giải pháp cụ thể. Nếu thực hiện tốt được các nội dung Đề án ra ra, công tác quản lý đất đai tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025 cơ bản sẽ ổn định, góp phần hiệu quả rất lớn trong công tác quản lý đất đai.

Cán bộ, công chức và người dân có thể xem chi tiết Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 05/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Quản lý, sử dụng hiệu quả đất và cơ sở nhà, đất công, đất nông, lâm trường, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tại file đính kèm dưới đây.

Đính kèm Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 05/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng./.

Phan Hoài Khanh
1 2 3 
Thông báo - hướng dẫnThống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 386
  • Trong tuần: 12 979
  • Tất cả: 1973628