Lượt xem: 351
Huyện Cù Lao Dung thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022
Ngày 08/9/2021 Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung đã tổ chức cuộc họp thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Thực hiện Công văn số 1702/UBND-KT ngày 15/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp và Công văn số 2225/STNMT-CCQLĐĐ, ngày 30/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng về việc đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch dụng đất năm 2022 cấp huyện. Uỷ ban nhân dân huyện đã hoàn thành lập và thông qua sản phẩm phẩm Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

 Thành phần tham dự gồm có: Ông Trần Văn Nguyên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ông Lê Minh Đương - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp, đại diện đơn vị tư vấn của Chi nhánh Công ty TNHH Đo đạc và Dịch vụ Đất Mới và cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 1022/QĐ-UBND, ngày 12/5/2021 của UBND huyện Cù Lao Dung thành lập Ban chỉ đạo lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Quang cảnh buổi họp thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cù Lao Dung

Nhìn chung, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã vạch ra được mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho huyện trong thời gian tới, đó là công cụ hữu hiệu giúp cho Nhà nước nắm chắc quỹ đất và xây dựng chính sách sử dụng đất đai đồng bộ có hiệu quả cao, hạn chế sự chồng chéo trong quản lý đất đai, ngăn chặn các hiện tượng chuyển mục đích sử dụng đất đai tuỳ tiện, hiện tượng tiêu cực, tranh chấp lấn chiếm, huỷ hoại đất đai, phá vỡ cân bằng sinh thái, hạn chế được tình trạng sử dụng đất tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch gây nên những hậu quả lãng phí về sức người sức của.

Kết thúc cuộc họp Ông Lê Minh Đương - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện sản phẩm và nhanh chóng gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng thời gian quy định./.

Huệ Mi - Phòng TN&MT huyện Cù Lao Dung
1 2 3 4 5  ... 
Thông báo - hướng dẫn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1401
  • Trong tuần: 7 027
  • Tất cả: 1214262