Lượt xem: 1262
Công khai thông tin về Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
Cải cách hành chính là mục tiêu quan trọng trong giai đoạn 2010-2020 của Chính phủ. Công khai thông tin là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu cần phải thực hiện nhằm phục vụ tốt nhất cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp của nhà nước trong việc tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin một cách có hiệu quả.
Năm 2016, thực hiên theo Nghị định 102/2008/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường - nay được thay thế bằng Nghị định 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thực hiện xây dựng hệ thống Cổng công khai thông tin về tài nguyên và môi trường tỉnh Sóc Trăng, đến nay đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng trong thời gian tới. Qua Cổng công khai thông tin Tài nguyên và Môi trường này Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp cho các cấp quản lý, người dân và tổ chức các thông tin về tài nguyên và môi trường được phép công khai, công bố theo quy định của pháp luật.

Ngoài những bản công khai trên bản giấy được niêm yết tại trụ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường để truy xuất lên hệ thống cổng công khai thông tin, hiện tại đã công khai được những nội dung sau:

 - Hệ thống siêu dữ liệu: gồm những dữ liệu theo cấu trúc thống nhất, dùng phục vụ nhu cầu tìm kiếm, khai thác dữ liệu. Bao gồm các siêu dữ liệu như: giá đất, kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, mức độ đa dạng sinh học, quy hoạch tổng thể về bảo tồn đa dạng sinh học,...

 - Công khai hệ thống bản đồ chuyên đề theo lĩnh vực bao gồm:

+ Bản đồ hành chính tỉnh Sóc Trăng;

+ Bản đồ quy hoạch bãi bồi ven biển tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2010-2020;

+ Bản đồ Nhạy cảm đường bờ  tỉnh Sóc Trăng;

+ Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015-2020;

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng;

+ Bản đồ mạng lưới quan trắc nước tỉnh Sóc Trăng;

+ Bản đồ tài nguyên cát tỉnh Sóc Trăng;

+ Bản đồ quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2010-2020;

 - Hệ thống các văn bản pháp luật về tài nguyên và môi trường.

 - Bộ thủ tục hành chính gồm 101 thủ tục theo các lĩnh vực của tài nguyên và môi trường: đất đai, môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ, biển.

 - Hệ thống các tài liệu về tài nguyên môi trường: bao gồm các báo cáo, đề án, chuyên đề, tài liệu phục cho công tác chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

 - Công khai kết luận thanh tra đối với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 - Các tin tức hoạt động của đơn vị và ngành tài nguyên và môi trường.

 Việc công khai, minh bạch trong quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, đặc biệt là ở lĩnh vực đất đai, môi trường trong thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Tổ chức, doanh nghiệp và người dân có thể tìm kiếm, khai thác, tải các biểu mẫu, thông tin về tài nguyên môi trường mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm được thời gian, chi phí, thông tin trên cổng công khai điện tử thì đảm bảo được lâu dài, đầy đủ. Hơn thế nữa, công khai thông tin còn góp phần phòng chống tham nhũng, tạo môi trường minh bạch, bình đẳng.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm cũng còn có những hạn chế là về cơ sở hạ tầng mạng thường bị chậm, gây khó khăn cho người dân, tổ chức, cần truy cập thông tin. Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng đang dần khắc phục, hoàn thiện hệ thống, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi đối tượng được tiếp nhận thông tin về tài nguyên môi trường.

Hiện nay hệ thống Công khai thông tin về tài nguyên và môi trường đang được cung cấp tại địa chỉ http://geoportal.vn/stportal, được xây dựng khá hoàn chỉnh với giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho người dùng. Thời gian tới,  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục:

 - Hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ truy xuất thông tin lên hệ thống công khai thông tin. Hoàn thiện Cổng công khai thông tin với giao diện thân thiện và đầy đủ, từng bước bổ sung danh mục, dữ liệu theo quy định, đồng thời cập nhật dữ liệu kịp thời và liên tục.

 - Ban hành quy chế hoạt động của hệ thống Công khai thông tin Tài nguyên và Môi trường trong đó quy định rõ về cơ chế phối hợp của các đơn vị có liên quan để cung cấp thông tin, dữ liệu công khai theo quy định.

 - Tăng cường công tác tuyên truyền qua tất cả các kênh thông tin để tổ chức, doanh nghiệp và người dân biết và thực hiện.

 - Đảm bảo cơ sở hạ tầng mạng, để tổ chức, doanh nghiệp và người dân có thể truy cập nhanh chóng và kịp thời.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng không ngừng đẩy mạnh công tác công khai, minh bạch thông tin, đặc biệt là hệ thống Công khai thông tin trên internet, để phục vụ tốt nhất cũng như giúp cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp nắm rõ hơn về hoạt động của ngành. Từ đó góp phần đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, phát huy sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và môi trường.

Võ Ngọc Thư - TTCNTT

Thông báo - hướng dẫn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1413
  • Trong tuần: 7 039
  • Tất cả: 1214274