Lượt xem: 1585
Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - từng bước hiện đại hóa nền hành chính
Thực hiện kế hoạch 163/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về thực hiện cải cách hành chính năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan ban ngành trong tỉnh nói chung và Sở Tài nguyên và Môi trường nói riêng. Trong đó, hiện đại hóa nền hành chính là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng góp phần tiến tới xây dựng chính phủ điện tử, với mục tiêu nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội và hội nhập quốc tế. Thực hiện nhiệm vụ đó, Sở Tài nguyên và Môi trường không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn và trong quản lý, khai thác cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường tại tỉnh, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hiện đại hóa công tác hành chính

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, với mục tiêu thực hiện cải cách hành chính hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra nhiều kế hoạch trong đó chú trọng vào ứng dụng công nghệ thông tin gắn liền với cải cách thủ tục hành chính. Tài nguyên môi trường là một trong những lĩnh vực có nhiều thủ tục hành chính gắn liền với đời sống của người dân và doanh nghiệp, chính vì thế làm thế nào để tạo được sự thuận lợi đối đa khi giải quyết thủ tục hành chính là mục tiêu hàng đầu.

Tính đến cuối năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường có 103 thủ tục được niêm yết công khai minh bạch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, trụ sở cơ quan và trang thông tin điện tử của Sở. Hoạt động tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính của Sở được thao tác và theo dõi trên phần mềm Một cửa điện tử. Ứng dụng và phát huy tiện ích tối đa của phần mềm, cụ thể Sở có 80/103 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công mức độ 2 và 23/103 thủ tục mức độ 3; người dân và doanh nghiệp có thể truy cập phần mềm để tìm hiểu thông tin về thủ tục hành chính, tải đơn, biểu mẫu và có thể nộp hồ sơ trực tuyến đối với 23 thủ tục mức độ 3. Ngoài ra, Sở cũng phối hợp Bưu điện tỉnh triển khai dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) đã được tích hợp vào phần mềm một cửa điện tử, người dân và doanh nghiệp có thể vào phần mềm một cửa điện tử đăng ký dịch vụ thông qua lệnh đăng ký trên phần mềm, từ đó Bưu điện tỉnh sẽ cập nhật thông tin và chuyển kết quả về địa chỉ đã được cung cấp để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Đặc biệt, tính năng nổi trội và được cập nhật mới nhất bằng ứng dụng zalo trên điện thoại thông minh, người dân và doanh nghiệp có thể truy cập, theo dõi, kiểm tra quá trình xử lý hồ sơ đã nộp vào và có thể đến nhận kết quả khi được thông báo qua phần mềm. Song song đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015, thường xuyên rà soát bổ sung các quy trình, cập nhật kịp thời vào phần mềm Một cửa điện tử.

Khẳng định quan điểm lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong công cuộc CCHC cũng như là mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, Sở Tài nguyên và Môi trường luôn nổ lực cải cách mang tới sự thuận lợi, tiết kiệm chi phí nhiều nhất cho người dân, doanh nghiệp. Hiệu quả thể hiện ở việc tiếp cận công nghệ ngày càng được cải thiện, sự quan tâm sử dụng ngày càng tăng, số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3 năm 2019 đạt 85 hồ sơ tăng gấp đôi so với năm 2018. Việc xử lý, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm cũng được theo dõi, cải tiến, không để hồ sơ trễ hạn hoặc phản ánh không đúng tình trạng xử lý hồ sơ thực tế, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trên phần mềm đạt hơn 98%.

Bên cạnh ứng dụng phần mềm Một cửa để giải quyết thủ tục hành chính, phần mềm văn bản điện tử cũng được Sở triển khai và chỉ đạo quyết liệt. Hiện tại hầu hết các văn bản của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã được trao đổi trên hệ thống quản lý văn bản điều hành kết hợp ký số trên phần mềm, tỷ lệ trao đổi văn bản đạt trên 95%. Qua đó tiết kiệm được thời gian, tạo sự chuyên nghiệp, nâng cao hiệu suất trong công việc, hơn nữa thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh hướng tới xây dựng thành công chính quyền điện tử. 

Cán bộ một cửa hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Bước tiến mới - triển khai xây dựng khung kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường

   Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, với quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ hơn, đồng thời phải theo kế hoạch và lộ trình đặt ra, để đạt được những mục tiêu chiến lược. Bên cạnh đó, tăng cường gắn kết giữa công nghệ và nghiệp vụ khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết nghiệp vụ của các đơn vị trong ngành, là yếu tố then chốt giúp xác định cơ hội trao đổi, chia sẻ thông tin/ dữ liệu giữa các đơn vị trong ngành..từ đó hướng tới mục tiêu đạt hiệu suất cao nhất trong công tác chuyên môn, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

   Hướng tới những mục tiêu nêu trên, dựa trên Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phiên bản 2.0) được ban hành theo quyết định 3196/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng (phiên bản 1.0) được ban hành theo Quyết định 3379/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng, năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường giao cho Trung tâm Công nghệ thông tin của Sở tham mưu xây dựng khung kiến trúc ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

   Khung kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường tại tỉnh sẽ đóng vai trò như kế hoạch với các nội dung đặt ra, định hướng cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin. Từ đó giảm thiểu rủi ro trong triển khai của đơn vị thông qua việc hỗ trợ khái toán chính xác chi phí dự án; tuân thủ các quy định, quy chế của ngành tài nguyên và môi trường; giúp tăng tính linh hoạt của ngành trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin một cách nhanh chóng; tăng cường hiệu quả, hiệu suất của hạ tầng công nghệ thông tin,...Dự kiến hoàn chỉnh và trình ban hành trong thời gian tới, khung kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường sẽ là một bước ngoặc vững chắc đưa công tác ứng dụng công nghệ ngày càng mạnh mẽ, hỗ trợ đắc lực cho cán bộ công chức viên chức trong công cuộc cải cách hành chính.

Cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng, phải được thực hiện thường xuyên, lâu dài, có trọng tâm, trọng điểm thì mới mang lại kết quả cao. Trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, không ngừng nổ lực cải tiến phương pháp làm việc, tiếp cận kịp thời công nghệ mới, đồng thời cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích nhằm rút ngắn tối đa thời gian giải quyết công việc, tuyên truyền sâu rộng tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhằm góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính nước ta, chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ, kiến tạo”... , Từ đó góp phần tăng lợi thế chỉ số cạnh tranh của tỉnh Sóc Trăng, xây dựng nền hành chính nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại.

                                                                   

Võ Ngọc Thư (Trung tâm CNTT- Sở TNMT)
Thông báo - hướng dẫnThống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 112
  • Trong tuần: 8 091
  • Tất cả: 1704085