Lượt xem: 1139
Triển khai thanh tra tình hình quản lý sử dụng đất tại Khu công nghiệp An Nghiệp
Căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020; trong đó năm 2018 tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện đề án số 1675/QĐ-TTg;


Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về việc thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường đã đưa vào Kế hoạch thanh tra năm 2018.

Ngày 18/04/2018, Đoàn Thanh tra đã tiến hành triển khai Quyết định số 32/ QĐ-STNMT ngày 04/4/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tình hình quản lý, sử dụng đất tại Khu công nghiệp An Nghiệp tỉnh Sóc Trăng đối với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng và 07 Doanh nghiệp đang thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, bao gồm: Công ty TNHH Một thành viên Bia Sài Gòn Sóc Trăng, Công ty TNHH Một thành viên Ngọc Thu, Công ty Cổ phần phân bón Bioway Hitech, Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta, Công ty TNHH nhựa và Bao bì Hữu Tín, Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Tài Kim Anh và Công ty TNHH gạch Vạn Trường Phát.   

Sau khi triển khai Quyết định, Đoàn Thanh tra đã phổ biến kế hoạch thanh tra và thống nhất với các Doanh nghiệp, Ban quản lý các Khu công nghiệp về thời gian làm việc.

Việc thanh tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, chấn chỉnh những thiếu sót trong việc quản lý, sử dụng đất; từng bước đi vào nề nếp theo quy định của pháp luật. Thông qua công tác thanh tra tại Khu công nghiệp An Nghiệp giúp UBND tỉnh nắm bắt thêm tình hình, hiệu quả của việc quản lý, sử dụng đất đã cho Doanh nghiệp thuê để sản xuất kinh doanh; đồng thời báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Khu, cụm công nghiệp trên phạm vi cả nước theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Phạm Kiến Quốc

Thông báo - hướng dẫnThống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 55
  • Trong tuần: 55
  • Tất cả: 1829307