Lượt xem: 1080
Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; theo đó tại điểm b tiểu mục 1 mục IV có nội dung “Chỉ đạo việc tạm dừng, giãn, hoãn các cuộc kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chưa cần thiết đã có trong kế hoạch năm 2021 và tổ chức thực hiện vào thời gian phù hợp sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát”.

Thực hiện Văn bản số 1785/TTCP-KHTH ngày 06/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021.

Ngày 21/10/2021, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 135/QĐ-STNMT về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021, với nội dung: không tiến hành thanh tra đối với 08 đối tượng là các cơ quan, doanh nghiệp, trong đó: thanh tra chuyên ngành 07 đối tượng, thanh tra hành chính 01 đối tượng theo kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt tại Quyết định số 166/QĐ-STNMT ngày 10/12/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung chi tiết của Quyết định xem tại đây./.

Kim Xuân - Thanh tra Sở
Thông báo - hướng dẫnThống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 946
  • Trong tuần: 2 705
  • Tất cả: 1711480