Lượt xem: 137

Đổi mới, đẩy mạnh cải cách hành chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sóc Trăng, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Save
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, các đơn vị liên quan cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động, sau 05 năm đi vào hoạt động, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã đạt được kết quả khá tốt trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng thực hiện các thủ tục hành chính. Tỷ lệ sai sót của hồ sơ cấp Giấy chứng nhận các Chi nhánh chuyển phòng chuyên môn thẩm định đã có nhiều chuyển biến tích cực, năm 2016 là 19,31% đến cuối năm 2020 đã giảm xuống còn 1,87%. Trong Quý I/2021 có 100% hồ sơ tiếp nhận từ Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và 99,93% hồ sơ tiếp nhận từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện được xử lý trước và đúng hạn.

Nâng cao chất lượng tiếp dân của viên chức

Trong 5 năm, Văn phòng Đăng ký đất đai đã tiếp nhận, giải quyết 351.696 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận và giải quyết 100.579 hồ sơ đo đạc, dịch vụ cấp giấy chứng nhận của các tổ chức và cá nhân.

Thời gian qua, Văn phòng đã thực hiện tốt công tác kiện toàn Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thống nhất từ Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đến các Chi nhánh; thống nhất cao về mặt chuyên môn và đúng quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ tại các chi nhánh. Vì vậy, hồ sơ được kiểm tra chặt chẽ về tính pháp lý, cơ sở dữ liệu địa chính. Đơn vị đã giải quyết kịp thời nhiều vướng mắc về chuyên môn; quản lý tốt việc biến động đất; tập trung rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tại một số Chi nhánh vẫn còn chậm so với quy định; công tác lưu trữ hồ sơ tại các Chi nhánh hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, chưa được trang bị kho lưu trữ đảm bảo an toàn và hồ sơ chưa được chỉnh lý, sắp sếp theo đúng quy định,... Ngoài ra, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sóc Trăng đã được UBND tỉnh giao thực hiện tự chủ chi thường xuyên, để đảm bảo kinh phí hoạt động Văn phòng cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện dịch vụ hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua chất lượng thực hiện hợp đồng dịch vụ tại các Chi nhánh chưa được đảm bảo, đặc biệt là dịch vụ đo đạc dẫn đến có phản ánh, khiếu nại.

Để tập trung khắc phục những hạn chế nêu trên, trong năm 2021, Văn phòng xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ và hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Theo đó, đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Văn phòng tỉnh và các Chi nhánh, không ngừng tuyên truyền, nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp trong thi hành nhiệm vụ của viên chức, người lao động; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính; đổi mới phương thức làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch,…

Tăng cường các biện pháp giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại các Chi nhánh. Cụ thể, trong Quý II/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ thành lập Tổ kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại các Chi nhánh, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các Chi nhánh. Ngoài ra, để kịp thời tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị của cá nhân và tổ chức về thái độ cũng như thời gian, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của viên chức, người lao động trong đơn vị, Văn phòng đã thiết lập và công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Việc xây dựng đường dây nóng bước đầu đã phát huy tác dụng khá tốt, tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính cũng như các hợp đồng dịch vụ của Văn phòng đã dần được cải thiện, nâng cao ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ và thái độ tiếp dân của viên chức, người lao động.

Đẩy mạnh nâng cao chất lượng thực hiện các hoạt động dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ đo đạc, vì đây là lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều phản ánh của người dân, kết quả đo đạc cũng là cơ sở, thành phần không thể thiếu trong thủ tục hành chính liên quan đến giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Để kiểm soát quy trình, thời gian và chất lượng thực hiện công tác đo đạc, Văn phòng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Viên chức đang thực hiện đo đạc bằng máy đo đạc GPS

- Xây dựng quy trình đo đạc: Vừa qua Văn phòng đã ban hành Quy trình nội bộ về đo đạc, trích đo địa chính thửa đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, rút ngắn thời gian thực hiện đo đạc từ 10 ngày giảm xuống còn 5 ngày làm việc.

- Tăng cường nguồn nhân lực: Căn cứ số lượng công việc trong các năm trước, đầu năm 2021, Văn phòng đã giao số lượng người làm việc cho các Phòng chuyên môn và các Chi nhánh. Trong Quý I/2021, đã thực hiện bổ sung 14 lao động cho các Chi nhánh, đồng thời điều chuyển 02 viên chức từ Văn phòng tỉnh về tăng cường cho các Chi nhánh nhằm đảm bảo nhân sự thực hiện kịp thời các nhiệm vụ tại Chi nhánh.

- Trang bị máy móc, thiết bị, công nghệ thông tin: Hiện nay Văn phòng đã trang bị ít nhất mỗi Chi nhánh 01 máy đo định vị GPS trở lên, tổng số máy đo GPS của đơn vị hiện nay là trên 20 máy, đảm bảo việc đo đạc được nhanh chóng và chính xác. Ngoài ra, được sự quan tâm của Lãnh đạo Sở, tạo điều kiện cho Văn phòng được tích hợp chức năng tiếp nhận các hồ sơ dịch vụ trên phần mềm một cửa của Sở đã giúp đơn vị theo dõi tốt hơn tình hình tiếp nhận cũng như xử lý hồ sơ của các Phòng chuyên môn và Chi nhánh.

- Tập huấn nghiệp vụ chuyên môn: Văn phòng đã xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về thẩm định cấp giấy chứng nhận và kỹ năng đo đạc, trích đo địa chính thửa đất cho viên chức, người lao động, sẽ triển khai tập huấn trong Quý II/2021.

Với những giải pháp trên, tin rằng trong năm 2021 Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tác giả:Ngọc Hà - Văn phòng Đăng ký đất đai
1 2 3 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 191
  • Trong tuần: 6 650
  • Tất cả: 721014