Lượt xem: 56

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số

Save
Chuyển đổi số là một đột phá, là chìa khóa trong ngành tài nguyên và môi trường, trong đó ứng dụng công nghệ thông tin là khâu quan trọng quyết định sự thành công; giúp đổi mới phương thức, lề lối làm việc theo hướng hiện đại, tạo nền tảng xây dựng thành công chính quyền điện tử.

Để thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, ngày 10/3/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 417/QĐ-BTNMT về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là nền tảng, chiến lược, định hướng cho ngành tài nguyên và môi trường nói chung và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng nói riêng trong công tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của ngành tại địa phương, tạo tiền đề xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường ghi nhận mục tiêu phát triển Chính phủ số đến năm 2025 với các nội dung như: Hoàn thiện cơ bản hệ thống Văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn bắt kịp thay đổi của công nghệ; 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp ở mức độ 4, được xác thực 1 lần; 70% dịch vụ hành chính công phát sinh hồ sơ trực tuyến; Duy trì 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% báo cáo tổng hợp, báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê của Bộ được thực hiện trên môi trường mạng, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ;…. Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra nhiều kế hoạch trong đó chú trọng vào những nội dung: hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin gắn liền với cải cách thủ tục hành chính, đồng thời chú trọng quan tâm đến công tác đảm bảo, an toàn, an ninh thông tin theo hướng nâng cao hiệu quả, tiết kiệm kinh phí cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở.

Chuyển đổi số (nguồn internet)

Phần mềm văn bản điện tử được Sở tiếp tục vận hành và chỉ đạo quyết liệt hơn. Hiện tại hầu hết các văn bản của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã được trao đổi trên hệ thống quản lý văn bản điều hành kết hợp ký số trên phần mềm, trong năm 2020, tỷ lệ trao đổi văn bản đạt trên 95%. Qua đó tiết kiệm được thời gian, chi phí văn phòng phẩm, tạo sự chuyên nghiệp, nâng cao hiệu suất trong công việc, hơn nữa thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh hướng tới xây dựng thành công chính quyền điện tử.

Bên cạnh đó, Tài nguyên và Môi trường là một ngành có nhiều thủ tục hành chính gắn liền với đời sống của người dân và doanh nghiệp, chính vì thế làm thế nào để tạo được sự thuận lợi đối đa khi giải quyết thủ tục hành chính là mục tiêu hàng đầu. Tính đến cuối năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có 21 thủ tục mức độ 3, 44 thủ tục ở mức độ 4, đồng thời phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện giải pháp thanh toán trực tuyến. Hơn nữa, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Sở đã tham mưu đề xuất cung cấp 16 thủ tục mức độ 3,4 tích hợp trên cổng Dịch vụ công quốc gia.

Vừa qua, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể Sở đã chỉ đạo triển khai xây dựng hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý. Về xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường tại tỉnh, Sở đã cơ bản xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành và được đưa vào sử dụng chủ yếu với các nội dung: CSDL địa chất - khoáng sản; CSDL tài nguyên nước; CSDL Môi trường; CSDL Quan trắc tài nguyên và môi trường; CSDL thanh tra tài nguyên và môi trường .. Hiện tại đang triển khai và hoàn thiện CSDL đất đai. Hệ thống các phần mềm quản lý dữ liệu với các chức năng báo cáo, thống kê từ đó nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý công việc chuyên môn.

Nhằm đẩy mạnh công tác công khai trên môi trường điện tử, Sở đã triển khai xây dựng và đưa vào vận hành Cổng công khai thông tin tài nguyên và môi trường. Thời gian qua, thực hiện Luật tiếp cận thông tin, Sở đã công bố tất cả các tài liệu phải được công khai, công bố theo quy định. Trên quan điểm đó, hệ thống công khai thông tin đã triển khai chi tiết các nội dung chính: các tài liệu về tài nguyên và môi trường, văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, kết luận thanh tra, nổi trội có dữ liệu các bản đồ dưới dạng trực tuyến. Ngoài ra, Sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tổ chức, doanh nghiệp và người dân truy cập, khai thác sử dụng dữ liệu. Hiệu quả mang lại là tiết kiệm được thời gian, chi phí, hơn nữa còn đáp ứng yêu cầu công khai thông tin cho cơ quan quản lý, góp phần phòng chống tham nhũng, tạo môi trường minh bạch và bình đẳng.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, với quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ hơn, đồng thời phải theo kế hoạch và lộ trình đặt ra, để đạt được những mục tiêu chiến lược. Đồng thời tăng cường gắn kết giữa công nghệ và nghiệp vụ khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết nghiệp vụ của các đơn vị trong ngành, là yếu tố then chốt giúp xác định cơ hội trao đổi, chia sẻ thông tin/dữ liệu giữa các đơn vị trong ngành, từ đó hướng tới mục tiêu đạt hiệu suất cao nhất trong công tác chuyên môn, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong năm 2021, Sở cũng đặt mục tiêu trong việc Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo quyết định số 417/QĐ-BTNMT ngày 10/3/2021, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành tại tỉnh, hoàn thiện cơ sở dữ liệu cũng như thực hiện kết nối, liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan nhằm góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu lực, thực hiện cải cách hành chính tại Sở; khẩn trương hoàn thiện chương trình chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường. Từ đó góp phần tăng lợi thế chỉ số cạnh tranh của tỉnh Sóc Trăng, đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

Tác giả:Võ Ngọc Thư - Trung tâm CNTT
1 2 3 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 6 465
  • Tất cả: 720829