Lượt xem: 29

Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính đối với thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Save
Đánh giá tác động môi trường là một công cụ quan trọng bảo vệ môi trường được quy định cụ thể trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay khi các địa phương thu hút đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội thì việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trở nên rất cấp thiết; thông qua đó góp phần hạn chế những tác động xấu, tiêu cực từ dự án đến môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và góp phần phát triển hài hòa giữa vấn đề kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định quy định về thu phí thẩm định, công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ trong thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đảm bảo hồ sơ đều được giải quyết theo đúng quy trình và thời gian quy định; trong năm 2020 tỉnh đã thẩm định và phê duyệt 33 báo cáo đánh giá tác động môi trường, lũy kế đến cuối năm 2020 toàn tỉnh đã phê duyệt 301 báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trong quá trình tham mưu, với vai trò là cơ quan thường trực thẩm định Sở đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể như:

- Cử công chức phụ trách tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; Lãnh đạo và công chức được giao xử lý hồ sơ thực hiện các bước công việc theo quy trình một cửa điện tử.

- Xây dựng quy trình thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và vận hành phần mềm một cửa điện tử giúp doanh nghiệp có thể tra cứu quy trình giải quyết, kết quả giải quyết của hồ sơ.

- Tham mưu UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định (Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng); và ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng) đảm bảo trình tự các bước thực hiện được công khai, rõ ràng, quy định thời gian và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

- Trong quá trình thẩm định hồ sơ từ khâu tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đến lấy ý kiến các sở, ban, ngành để mời tham gia thành viên Hội đồng, trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng đều được quy định thời gian cụ thể để đảm bảo hồ sơ được giải quyết nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ trên cơ sở rà soát quy mô, loại hình của dự án đối chiếu với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan. Từ khâu họp hội đồng thẩm định, thông báo kết quả thẩm định đến khi chủ dự án hoàn thiện hồ sơ theo góp ý tại cuộc họp để trình phê duyệt luôn được Sở chú trọng, chỉ đạo công chức khẩn trương thực hiện và theo dõi tiến độ hoàn thiện hồ sơ của doanh nghiệp để trình phê duyệt.

Kết quả, trong năm 2020 Sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt 33 báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án, tất cả đều đảm bảo thời gian giải quyết theo quy định. Tiếp nối những kết quả đạt được trong năm 2020, những tháng đầu năm 2021, Sở đã tiếp nhận 08 hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, kết quả đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp hội đồng và thông báo kết quả thẩm định trước thời hạn so với quy định. Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục duy trì thực hiện dịch vụ công trực tuyến và quản lý phần mềm một cửa điện tử theo đúng quy trình nội bộ đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 866/QĐ-UBND đảm bảo giải quyết các hồ sơ thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nói riêng và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng và đúng quy định.

Tác giả:Mỹ Huỳnh - Chi cục BVMT
1 2 3 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 199
  • Trong tuần: 6 658
  • Tất cả: 721022