Lượt xem: 857
Triển khai và kết thúc Đoàn thanh tra theo kế hoạch trong việc xác nhận kế hoạch BVMT, đề án BVMT đơn giản; phân khai, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường và thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài nguyên và môi trường năm 2017 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.

Năm 2017, Giám đốc Sở đã thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản; phân khai, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường và thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

Qua thanh tra một số địa phương cho thấy hầu hết UBND các huyện có quan tâm, chỉ đạo trong công tác xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, cơ bản đã giải quyết hồ sơ kịp thời cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; việc sử dụng phí bảo vệ môi trường được trích lại để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí và phần còn lại nộp vào ngân sách nhà nước sử dụng cho công tác bảo vệ môi trường được thực hiện đảm bảo theo quy định; kịp thời phân khai nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường cho các phòng, đoàn thể địa phương và UBND các xã, thị trấn và sử dụng kinh phí chi cho các hoạt động bảo vệ môi trường tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số vấn đề như: ngày hẹn trả hồ sơ chưa đúng thời gian theo quy định (UBND huyện đã xác nhận và trả hồ sơ trước ngày hẹn, đảm bảo đúng thời gian); cấp Giấy xác nhận chưa đảm bảo theo mẫu; xác nhận chưa đúng đối tượng đối với chủ dự án/cơ sở là tổ chức, hộ kinh doanh;  xác nhận phụ bìa đề án bảo vệ môi trường chưa đúng quy định; công tác thẩm định còn có thiếu sót như chủ cơ sở không ký từng trang của bản kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo mẫu; thông báo thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp chưa đảm bảo thời gian; chưa kịp thời lập, trình UBND huyện phê duyệt dự toán thu chi; chưa xem xét, tính phí biến đổi đối với các cơ sở có lưu lượng xả thải 20m3/ngày đêm theo quy định,…

Qua kết quả thanh tra nêu trên, Giám đốc Sở đã đề nghị UBND huyện chỉ đạo bộ phận tham mưu chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế trong việc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản và thu, chi phí bảo vệ môi trường đối với nước thải nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.
Việt Trinh
Thông báo - hướng dẫnThống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 410
  • Trong tuần: 13 003
  • Tất cả: 1973652