Lượt xem: 59
Chỉ số chất lượng nước mặt tại các vị trí quan trắc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đợt 3 năm 2022

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG ĐỢT 03/2022

(thời gian quan trắc: tháng 6/2022)

 

Chỉ số chất lượng nước mặt (WQI) tại Sóc Trăng được tính toán thông qua 3 nhóm thông số:

·         Nhóm I: pH.

·         Nhóm II (nhóm thông số hữu cơ và dinh dưỡng): DO, BOD5, COD, TOC, N-NH4+, N-NO2-, P-PO43-.

·         Nhóm III (thông số vi sinh): Coliforms.

Chất lượng nước mặt tại các vị trí quan trắc vào tháng 6/2022 sau khi tính toán theo Hướng dẫn tại Quyết định số 1460/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi trường cụ thể như sau:

STT

Vị trí quan trắc

Ký hiệu

Khoảng giá trị WQI

Màu sắc

Phù hợp với mục đích sử dụng

1. Thành phố Sóc Trăng

1.1

Kênh Xáng

M1

22

 

Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý

trong tương lai

1.2

Kênh 30/4

M2

21

 

Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý

trong tương lai

1.3

Sông Maspero khu vực

Khán Đài

M3

23

 

Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý

trong tương lai

2. Huyện Kế Sách

2.1

Sông Hậu tại xã Nhơn Mỹ

M4

92

 

Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt

2.2

Kênh số 1, TT Kế Sách

M9

92

 

Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt

2.3

Sông Hậu - Cái Côn

M14

91

 

Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt

2.4

Kênh Mang Cá

M20

53

 

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục

đích tương đương khác

3. Huyện Mỹ Xuyên

3.1

Kênh Thạnh Lợi

M5

23

 

Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý

trong tương lai

3.2

Sông Nhu Gia

M11

64

 

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích

tương đương khác

3.3

Kênh Thạnh Mỹ

M21

45

 

Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích

tương đương khác

3.4

Sông Dù Tho

M22

77

 

Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng

cần các biện pháp xử lý phù hợp

3.5

Sông Mỹ Thanh –

Hòa Tú II

M23

79

 

Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng

cần các biện pháp xử lý phù hợp

4. Huyện Long Phú

4.1

Sông Saintard

M8

24

 

Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý trong tương lai

4.2

Kênh TT Long Phú

M18

29

 

Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích

tương đương khác

5. Thị xã Vĩnh Châu

5.1

Kênh TX Vĩnh Châu

M7

23

 

Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý trong tương lai

5.2

Kênh Cổ Cò đi Vĩnh Châu

M24

76

 

Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần

các biện pháp xử lý phù hợp

5.3

Rạch Trà Niên

M25

81

 

Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần

các biện pháp xử lý phù hợp

5.4

Kênh Mới Trà Vôn

M26

57

 

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương

đương khác

6. Huyện CLD

6.1

Sông Bến Bạ TT

Cù Lao Dung

M10

61

 

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương

đương khác

6.2

Sông Hậu - An Thạnh I

M39

54

 

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương

đương khác

7. Huyện Thạnh Trị

7.1

Kênh TT Phú Lộc

M12

61

 

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương

đương khác

7.2

Kênh Nàng Rền

M27

79

 

Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần

các biện pháp xử lý phù hợp

7.3

Kênh Sa Di

M28

26

 

Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương

đương khác

8. Thị xã Ngã Năm

8.1

Kênh TX Ngã Năm

M13

45

 

Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương

đương khác

8.2

Kênh Xáng - Nàng Rền, P3

M29

26

 

Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương

đương khác

8.3

Kênh Cái Trầu

M30

61

 

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương

đương khác

9. Huyện Mỹ Tú

9.1

Kênh TT Huỳnh Hữu Nghĩa

M15

27

 

Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương

đương khác

9.2

Kênh Xáng Mỹ Phước

M31

27

 

Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương

đương khác

9.3

Kênh Quản lộ Phụng Hiệp

M32

27

 

Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương

đương khác

10. Huyện Trần Đề

10.1

Kênh chợ Lịch Hội Thượng

M16

27

 

Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương

đương khác

10.2

Kênh So Đũa

M33

28

 

Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương

đương khác

10.3

Kênh Tiếp Nhựt

M34

25

 

Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý trong tương lai

10.4

Kênh Tổng Cáng

M35

60

 

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương

đương khác

11. Huyện Châu Thành

11.1

Kênh TT Châu Thành

M17

60

 

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương

đương khác

11.2

Kênh 30/4-Phú Tân

M36

61

 

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương

đương khác

*Lưu ý: cần chú ý đến độ mặn của nước trước khi sử dụng.

Huỳnh Thảo Vy - TT quan trắc
1 2 3 
Thông báo - hướng dẫnThống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 319
  • Trong tuần: 4 911
  • Tất cả: 1284283