Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Số ký hiệu văn bản 39/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 15/12/2017
Ngày hiệu lực 01/07/2018
Trích yếu nội dung Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước