Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/2023/NĐ-CP 01/02/2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước Tải về
1622/QĐ-TTg 27/12/2022 Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
12/VBHN-BTNMT 28/03/2022 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Tải về
17/2021/TT-BTNMT 14/10/2021 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước Tải về
02/VBHN-BTNMT 04/05/2021 Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Tải về
41/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Tải về
09/2020/TT-BTNMT 17/09/2020 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh Tải về
04/2020/TT-BTNMT 03/06/2020 Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh Tải về
36/2020/TT-BTC 05/05/2020 Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn Tải về
53/2020/NĐ-CP 05/05/2020 Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Tải về
12