Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
13/2022/TT-BTNMT 27/10/2022 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp Tải về
07/2022/TT-BTNMT 30/06/2022 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 Tải về
06/2022/TT-BTNMT 30/06/2022 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 Tải về
16/VBHN-BTNMT 09/06/2022 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ Tải về
15/VBHN-BTNMT 07/06/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật đo đạc và bản đồ Tải về
03/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Quy định về bản đồ địa chính Tải về
19/2021/TT-BTNMT 29/10/2021 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia Tải về
15/2020/TT-BTNMT 30/11/2020 Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1 : 10.000, 1 :25.000 Tải về
12/2020/TT-BTNMT 30/09/2020 Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 Tải về
06/2020/TT-BTNMT 31/08/2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở Tải về
123