Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/VBHN-BTNMT 07/06/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật đo đạc và bản đồ Tải về
107/2020/QH14 10/06/2020 Về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội Tải về
91/2019/NĐ-CP 19/11/2019 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Tải về
18/2019/TT-BTNMT 31/10/2019 Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất Tải về
82/2019/QH14 29/07/2019 Về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị Tải về
78/2019/QH14 10/07/2019 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 Tải về
83/2019/QH14 10/07/2019 Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV Tải về
44/2019/QH14 14/06/2019 Luật phòng, chống tác hại của rượu bia Tải về
35/2018/QH14 20/11/2018 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch Tải về
36/2018/QH14 20/11/2018 Luật phòng chống tham nhũng Tải về
12