Tổng số: 36
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
995/QĐ-TTg 25/08/2023 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
22/2023/NĐ-CP 12/05/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Tải về
10/2023/NĐ-CP 03/04/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Tải về
02/2023/NĐ-CP 01/02/2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước Tải về
1622/QĐ-TTg 27/12/2022 Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
150/NQ-CP 14/11/2022 Ban hành Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật đất đai (sửa đổi) Tải về
1085/QĐ-TTg 15/09/2022 Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 Tải về
896/QĐ-TTg 26/07/2022 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 Tải về
45/2022/NĐ-CP 07/07/2022 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Tải về
729/QĐ-TTg 16/06/2022 Về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 Tải về
1234