Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
25/2022/TT-BTNMT 30/12/2022 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm Tải về
896/QĐ-TTg 26/07/2022 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 Tải về
08/2022/TT-BTNMT 05/07/2022 Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Tải về
17/VBHN-BTNMT 20/06/2022 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn Tải về
04/2022/TT-BTNMT 03/06/2022 Quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím Tải về
1083/QĐ-BTNMT 23/05/2022 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Tải về
13/VBHN-BTNMT 18/04/2022 Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia Tải về
14/2021/TT-BTNMT 31/08/2021 Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ Tải về
13/2021/TT-BTNMT 26/08/2021 Quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia Tải về
1422/QĐ-UBND 14/06/2021 V/v ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
12