Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
17/VBHN-BTNMT 20/06/2022 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn Tải về
04/2022/TT-BTNMT 03/06/2022 Quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím Tải về
1083/QĐ-BTNMT 23/05/2022 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Tải về
13/VBHN-BTNMT 18/04/2022 Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia Tải về
14/2021/TT-BTNMT 31/08/2021 Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ Tải về
13/2021/TT-BTNMT 26/08/2021 Quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia Tải về
1422/QĐ-UBND 14/06/2021 V/v ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
42/QĐ-TCKTTV 13/01/2021 Ban hành quy trình hướng dẫn lựa chọn, chỉ định bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên khí tượng thủy văn cho khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn Tải về
18/2020/TT-BTNMT 30/12/2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới Tải về
20/2020/TT-BTNMT 30/12/2020 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt Tải về
12